Infrastructuur

Wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden... Het is allemaal nodig om ons van A naar B te brengen. Voldoende budget in het Infrastructuurfonds is nodig om fileknelpunten aan te pakken en het openbaar vervoer te verbeteren. Bijzonder aandachtspunt is het onderhoud van bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. Er is teveel achterstallig onderhoud, waardoor te vaak storingen optreden. Hier moet voldoende geld voor gereserveerd worden. Verder heeft de SGP bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Nederland is groter dan de Randstad. Met andere woorden: geld is evenzeer nodig in Noord-Nederland en provincies als Zeeland, Gelderland en Overijssel.

Concreet:

  • Investeringen in de aanpak van infrastructuurknelpunten blijven een belangrijk onderdeel van het Mobiliteitsfonds. Om maar wat te noemen: het verkeerslichtvrij maken van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld, aanpak van knooppunt Hoevelaken, verbreding van de A20 tussen Rotterdam en Gouda en van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Bij Bodegraven moet een fatsoenlijke verbinding tussen autoweg N11 en de A12 komen zonder overstekende fietsers. De N35, een belangrijke verkeersader in Oost-Nederland tussen Zwolle en Wierden, moet een volwaardige auto(snel)weg worden. Knelpunten op de N59 richting Hellegatsplein (’ Zeelandroute’) dienen aangepakt te worden. Een flessenhals in de N50 bij Kampen moet voorkomen worden.

  • De plotselinge snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug (A29) vanwege versleten onderdelen, de onverwachtse afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek vanwege omhoogkomend asfalt: deze en andere onaangename verrassingen laten zien dat de instandhoudingsopgave van onze wegen, bruggen en sluizen onvoldoende in beeld is en met prioriteit opgepakt moet worden. Alle hens aan dek dus voor beter assetmanagement, een meerjarenplan instandhouding infrastructuur en voldoende budget hiervoor.
  • Er moeten meer overstappunten voor auto-ov komen, met bijbehorende verbindingen naar werklocaties en voorzieningen. Zo razen dagelijks tienduizenden auto’s langs stoptreinstation Utrecht-Lunetten: geef dit station een intercitystatus met een snelle verbinding naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, en zorg voor een aansluiting op de A27 en goede parkeergelegenheid.
  • Vanuit Middelburg, Enschede, Groningen en Roermond moet je met de trein in maximaal anderhalf uur in de Randstad kunnen zijn. Dat betekent dat snellere treinen nodig zijn. En dat stappen gezet moeten worden richting een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam/Almere en Noord-Nederland (Lelylijn). Dit helpt bovendien om de woningnood in de Randstad te beperken en is goed voor de bedrijvigheid en de vitaliteit van krimpregio’s.
  • Vanuit het Mobiliteitsfonds moet geïnvesteerd worden in betere verknoping van het hoofdwegennet met het onderliggend wegennet. Dat geldt ook voor betere verknoping van het hoofdspoor met het regionale en lokale ov.
  • Infrastructuur moet veilig zijn. De aanpak van veiligheidsknelpunten in het nationale wegennet verdient daarom prioriteit. Alle 100 km/uur N-wegen van het Rijk dienen fysieke rijbaanscheiding te krijgen. Meer nationale cofinanciering is nodig voor investeringen van gemeenten en provincies om hun wegennet veiliger te maken. Denk aan aanpassingen in woonwijken die te hard rijden onmogelijk maken, veiligere fietspaden en kruispunten, ook voor elektrische fietsen, aparte rijbanen voor fietsers en auto’s, veiliger 80-km/uur wegen en meer verkeershandhaving.
  • De plannen voor verbreding van de A2 tussen Deil en Vught moeten bezien worden in het licht van de gevolgen van eventuele invoering van betalen naar gebruik voor de doorstroming.

  • Een mogelijke Rijksbijdrage voor eventuele verbreding van de weg op de Houtribdijk moet nader bezien worden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.