Israël

De SGP is vóór Israël. In de Verenigde Naties, maar ook in veel andere internationale gremia, ligt Israël méér dan welk land ook onder vuur. Dat is onterecht en onrechtvaardig. Onterecht omdat het vaak is op basis van onjuiste feiten. Onrechtvaardig omdat de kritiek niet zelden komt van landen die bekendstaan als schurkenstaten. De VN moet zich niet langer laten lenen voor deze hypocrisie. Israël maakt fouten, net als ieder land. Maar bij de beoordeling daarvan is er onvoldoende oog voor de reële dreiging waar het land al sinds 1948 mee te maken heeft. De afschuwelijke terreuraanvallen van Hamas op Israël in oktober 2023 hebben dit eens te meer zichtbaar gemaakt.

Nederland en de EU moeten daarom veel vaker tegen eenzijdige VN-resoluties stemmen. Financiële hulp aan de Palestijnse gebieden moet voortaan rechtstreeks ten goede komen aan de werkelijk kwetsbare Palestijnse bevolking – waaronder christenen. De Nederlandse ambassade in Israël moet naar Jeruzalem verhuizen.

Beleidsvoornemens

  • De EU blijft actief werken aan een breed en gemoderniseerd handelsverdrag met Israël.
  • Brussel moet ook actiever bijdragen aan een rechtvaardige behandeling van Israël in internationale gremia. Zo moeten de EU-lidstaten met elkaar afspreken om minder eenzijdige anti-Israëlische (VN-)resoluties te steunen. Omdat de EU-etiketteringsrichtlijn discriminatie van Israël in de hand werkt en bedrijven in de betwiste gebieden dwars zit, moet deze snel van tafel.
  • De banden met Israël worden aangehaald. De Joden zijn Gods verbondsvolk en hebben in 1948 een legitieme staat opgericht. Dat is een groot wonder. Ook de vredesakkoorden met Arabische landen stemmen dankbaar.
  1. Israël wordt van meet af aan bedreigd door (islamitische) vijanden en verdient dus begrip voor het nemen van strenge veiligheidsmaatregelen. Juist dan kan, waar nodig, over en weer ook een kritische noot klinken.
  2. De grens tussen antizionisme en antisemitisme vervaagt. Nederland moet bevorderen dat de ‘Boycot, Desinvesteringen en Sancties’ (BDS)-beweging internationaal illegaal verklaard wordt. Subsidies aan clubs die BDS (in)direct bevorderen worden gestopt. De VN-lijst van bedrijven in betwiste gebieden moet van tafel.
  3. De ambassades van Nederland en de EU verhuizen naar Jeruzalem als officiële, ongedeelde hoofdstad van Israël.
  4. De UNRWA moet een einde maken aan het haatzaaien in Palestijnse lesmethoden, subsidiëring van families van veroordeelde Palestijnse terroristen, en steun van terreurgroepen. De VN-definitie van Palestijnse vluchteling met ‘erfelijk recht op terugkeer’ verdwijnt.
  5. Een vredesplan ‘van onderaf’ moet voorzien in erkende, veilige en verdedigbare grenzen voor Israël. Uiteraard is erkenning van Israël door de Palestijnen een basisvoorwaarde. Tegelijk is respect nodig voor basale rechten van Palestijnen op terreinen als wate, bewegingsvrijheid en economische ontwikkeling. Ter compensatie voor het korten van UNRWA kan dit plan de economische groei van Gaza gericht stimuleren.
  6. Er komt een speciaal steunprogramma voor Palestijnse christenen.
  7. Nederland moet binnen de Verenigde Naties strijden tegen de eenzijdige en overtrokken kritiek op Israël en de invloed van dictators en autocraten op het mensenrechtenbeleid. Alleen dan houdt de VN gezag als het gaat om het beschermen van geloofsvervolgden of militair ingrijpen tegen terreur. Nederland stemt voortaan tegen anti-Israëlische resoluties.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.