Koninkrijk

Naast Nederland zijn er in het Koninkrijk de drie landen Aruba, Curacao en Sint-Maarten. De drie eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen weliswaar onderdeel van Nederland, maar zij hebben ook een geheel eigen cultuur en traditie. Nederland moet de landen en de eilanden ruimte laten om eigen afwegingen te maken ten aanzien van belangrijke ethische vraagstukken. Het opdringen van abortus, euthanasie, homohuwelijk en prostitutie kan niet aan de orde zijn.

Het bestrijden van corruptie en het werken aan betrouwbaar overheidsbestuur is een belangrijke opdracht voor alle eilanden. Financieel beleid dient op de orde te zijn. Drugshandel en drugsgebruik dienen binnen het gehele Koninkrijk streng bestraft te worden. Om dat te bereiken is nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie noodzakelijk.

Nederland is mede verantwoordelijk voor goede en betaalbare zorg- en onderwijsvoorzieningen, adequate huisvesting en sociale voorzieningen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Er moet zowel sprake zijn van een fatsoenlijk sociaal minimum als van inzet om de kosten van voorzieningen te beperken. Het prijsniveau is hoog. Ook is aandacht nodig voor de specifieke uitdagingen waar de eilanden mee te maken als het gaat om klimaat.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.