LHBTI

De aanduiding LHBT is een samenvatting voor een groeiend aantal groepen van burgers die niet de heteroseksuele gerichtheid hebben. De SGP denkt niet graag in afkortingen, maar ziet ieder mens als schepsel van God. Ieder mens verdient daarom bescherming. Het is goed dat dit respect voor de medemens ook in het onderwijs aan bod moet komen. En voor degenen die worstelen met hun gerichtheid moet voldoende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Geweld tegen medemensen is hoe dan ook uit den boze. Respect voor de gelijkwaardigheid van de medemens betekent niet dat alle keuzes gelijkwaardig zijn. Seksuele diversiteit kan niet onbegrensd zijn, zoals blijkt uit de breed aanvaarde afwijzing van pedofilie. De SGP is er ook van overtuigd dat seksualiteit thuis hoort in de relatie tussen man en vrouw. Het huwelijk is een exclusieve verbintenis van man en vrouw.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.