Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit verdient blijvende aandacht. Lucht wordt in- en uitgeademd. Vervuiling van deze lucht moet daarom beperkt worden. Aanpak bij de bron is het effectiefst. Belangrijke bronnen voor de uitstoot van schadelijke stoffen zijn industrie, verkeer en veehouderij, maar ook houtkachels. De SGP zet zich in voor minder uitstoot en schonere lucht.

Concreet:

  • Er moet een heffing komen op schadelijke uitstoot door de industrie.
  • Gebruik van schadelijke PFAS door de industrie moet verboden worden. Zo kunnen deze stoffen niet langer in de leefomgeving terechtkomen.
  • De SGP zet in op verduurzaming van het (vracht)wagenpark en minder autokilometers.
  • De SGP wil ondersteuning voor veehouders om uitstoot van stalsystemen omlaag te brengen.
  • De aanscherping van de normen voor de uitstoot van fijn stof van pluimveebedrijven moet gericht worden op die hotspots waar gezondheidsnormen daadwerkelijk overschreden worden.
  • Ook vuurwerk zorgt voor luchtvervuiling, naast andere overlast. De SGP wil daarom een verbod op zowel (zwaar) knalvuurwerk als rondvliegend siervuurwerk.
  • Houtkachels zorgen voor sfeer en verwarming. De rook kan in de bebouwde kom echter ook voor overlast en gezondheidsproblemen zorgen. Er moet beleid komen om de overlast door houtrook gericht in te perken, bijvoorbeeld door verplichte roetfilters of emissie-eisen voor bestaande houtkachels. 


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.