Natura 2000

Natuurbeheer en natuurbescherming horen bij de zorg voor Gods schepping en verdienen aandacht.

De Europese Natura 2000 regels zorgen echter voor veel juridisering. Het voorzorgsprincipe zorgt ervoor dat onder meer boeren en vissers bij voorbaat in de verdachtenbank zitten en aan moeten tonen dat ze geen negatieve effecten op belangrijke natuurwaarden veroorzaken. Dat is soms lastig. De SGP vindt dat beleid en wetgeving versoepeld moet worden, bijvoorbeeld door het verschuiven van bewijslast van ondernemers naar overheden en bezwaarmakers.

Beheer- en herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden moeten zoveel mogelijk in het gebied zelf genomen worden.

Als het gaat om soortenbescherming verdienen gemeenten met een goed natuurplan ruimte. Burgers en bedrijven moeten hier snel en zonder veel discussie achter de tekentafel kunnen bouwen en isoleren.

In het Natura 2000 beleid moet niet elke vierkante meter natuur koste wat het kost (juridisch) beschermd worden. Het beschikbare budget moet en kan zo effectiever besteed worden.

De stikstofaanpak moet wat de SGP betreft op de schop, zie: StikstofTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.