Regio

Dunner bevolkte regio’s die ook nog eens ver weg liggen van de Randstad, komen er nogal eens bekaaid af in Den Haag. Denk aan de aardbevingsellende in Groningen. Buslijnen en andere meer en minder noodzakelijke voorzieningen verdwijnen. Jongeren trekken weg omdat opleidingen en banen ook zijn vertrokken. Drie kwartier rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is geen uitzondering. Deze negatieve spiraal moet doorbroken worden.

De SGP gaat voor behoud van leefbare en florerende regio’s en een vitaal platteland. Het zou goed zijn als er een regiotoets komt: wat betekenen regeringsplannen voor inwoners van het landelijk gebied en regionale bedrijvigheid? We willen verdere sluiting van Rijkskantoren in de regio voorkomen en zorgen voor evenrediger spreiding van Rijksbanen over de provincies. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten de ruimte krijgen om lokale initiatieven te ontplooien op het gebied van onder meer zorg en energie. Te vaak lopen goede plannen vast in een kluwen van Haagse regels. Gemeenten en provincies moeten extra geld krijgen om hun taken goed te kunnen uitvoeren.

De SGP wil verschraling van het openbaar vervoer op het platteland tegengaan door ondersteuning vanuit het Rijk. Ook is inzet op nieuwe vervoersconcepten met onder meer deeltaxi’s nodig, inclusief erkenning ervan in de ov-wetgeving. Voor de invoering van betalen naar gebruik moet de draagkracht van de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, een belangrijke randvoorwaarde zijn.

Verder wil de SGP:

  • dat het Rijk samen met gemeenten, ondernemers, banken en maatschappelijke organisaties een actieplan maakt voor verbetering van het voorzieningenniveau in het landelijk gebied. Hier hoort het vaststellen van een basis-voorzieningenniveau bij, en gericht budget;
  • dat de kleine scholentoeslag behouden blijft en er meer zeggenschap komt voor de direct belanghebbenden bij de dreigende sluiting van een school of opleiding;
  • inzet voor behoud van een vitale agrarische sector, als drager van het platteland.

Zie ook: Gaswinning (Groningen)landbouw, Zeeland.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.