Regiobeleid

Nederland is groter dan de Randstad en stedelijke gebieden. Alle regio’s in Nederland verdienen even veel aandacht. Meer aandacht voor het platteland is hard nodig. Dat begint bij het ondersteunen van ondernemerschap en een goed klimaat voor agrarische bedrijven. Voor de leefbaarheid van het landelijk gebied moet bovendien extra geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid en lokale voorzieningen. De overheid dient samen te werken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en financiële instellingen om het voorzieningenniveau te verbeteren. De overheid is verantwoordelijk voor een evenredige verdeling van werkgelegenheid van Rijksorganisaties over de verschillende provincies.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.