Vaccinatie

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren licht gedaald. De SGP is altijd tegen gedwongen vaccinatie geweest, in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor een eventueel vaccin tegen het coronavirus. Met een vaccinatieplicht dringt de overheid in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Daarbij wijst onderzoek naar de praktijk in andere landen uit dat van verplichte vaccinatie geen groot effect moet worden verwacht.

De redenen waarom ouders hun kinderen niet laten inenten, lopen uiteen. Sommigen laten zichzelf en hun kinderen niet vaccineren om godsdienstige redenen. Zij geven hiermee uiting aan hun vertrouwen op God. Anderen doen dit op basis van (veelal via internet verspreide) argumenten over mogelijke bijwerkingen van vaccinatie. Dit zijn de zogenaamde ‘antivaxxers’. Onderzoek laat zien dat het aantal ouders dat vaccinatie om religieuze redenen afwijst de laatste jaren is afgenomen. De antivaxbeweging lijkt daarentegen juist te groeien. Wat de SGP betreft zijn dit twee verschillende groepen ouders, die dus om een verschillende benadering vragen.

De SGP vindt het belangrijk dat ouders een gefundeerde en gewetensvolle keuze maken over het vaccineren van hun kinderen. Ouders moeten daarom worden voorzien van correcte informatie over inenten. Op het gebied van communicatie en kennisbevordering is nog winst te behalen. Artsen, medewerkers van een consultatiebureau of patiëntenorganisaties kunnen ouders helpen bij het maken van hun keuze. Het blijft echter uiteindelijk een persoonlijke afweging van ouders zelf. De overheid mag mensen niet dwingen om iets te doen wat tegen hun geweten ingaat.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.