Verslavingen

Voorlichting is en blijft een belangrijke pijler in de strijd tegen allerlei vormen van verslaving. Als hun kind twaalf wordt, krijgen ouders een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door drugs, tabak en alcohol, maar ook de gevaren van gokken en digitale spelen. Al in het basisonderwijs wordt hier aandacht aan besteed. Waardevol in campagnes tegen verslavende middelen zijn ‘ervaringsdeskundigen’, mensen die weten wat het is om verslaafd te raken en in de goot terecht te komen.

Alcohol

 • Stunten met drank, zoals ‘happy hours’ en verkoop (ver) onder de - kostprijs moeten worden verboden.
 • Er moet een reclameverbod komen voor alcoholhoudende dranken.
 • Er dienen meer alcoholpoli’s te komen. Jongeren die daar terecht komen moeten een uitgebreid vervolgtraject van nazorg en voorlichting krijgen.
 • Handhaving van het alcoholverbod voor jongeren is noodzakelijk.
 • Jongeren die de fout in gaan kunnen hiervoor een boete krijgen en dienen verplicht te worden om bijeenkomsten bij te wonen waarin de risico’s en gevolgen van alcoholmisbruik aan de orde komen. Ook hun ouders moeten daarbij worden betrokken.

Gokken
Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Deze verslaafden hebben hulp nodig om van hun verslaving af te komen en niet nog verder weg te zinken in de financiële ellende.

 • De mogelijkheden om mee te doen aan kansspelen moeten worden ingeperkt. Reclame ervoor is natuurlijk al helemaal het paard achter de wagen.
 • In de strijd tegen gokverslaving is het landelijk register, waarin mensen verplicht of vrijwillig uitgesloten kunnen worden van deelname een positieve eerste stap.
 • Het aanbieden van casino’s is geen staatstaak. Het enige voordeel van de verkoop Holland Casino is dat de overheid dan zelf geen casino’s meer beheert. Deze liberalisering heeft echter een ongwenst drempelverlagend effect.
 • Er moet zeker geen wettelijke ruimte komen voor meer kansspelen, zoals kansspelen via internet. De bestaande wetgeving moet daadwerkelijk worden gehandhaafd.
 • De kansspelautoriteit moet zijn taak goed kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn meer mensen nodig.

Tabak
De SGP is een voorstander van een beleid waarin roken sterk ontmoedigd wordt vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Het is een goede zaak dat bij steeds meer mensen het besef doorbreekt dat roken ongezond is. Toch moet er nog veel gebeuren om vooral ook jongeren te confronteren met de gevaren via voorlichting. Naast de verantwoordelijkheid die ouders op dit gebied hebben, heeft ook de overheid hierbij een taak.

 • De SGP wil dat de accijnzen voor tabak verhoogd worden.
 • Het aantal verkooppunten moet worden tegengegaan.
 • Het rookverbod in de horeca blijft gelden.

Drugs
Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Geen wonder dat het buitenland niet te spreken is over de Nederlandse toestanden.

Dit gedoogbeleid is niet alleen slecht voor de drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er de schadelijke gevolgen van. Zo is er vaak sprake van grote (financiële) problemen, waar zowel de verslaafde als diens nabestaanden onder gebukt gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de extra inzet van politie en justitie en de extra de kosten voor de gezondheidszorg. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing.

 • Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
 • Coffeeshops worden gesloten.
 • De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.
 • Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beiden zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.