Voedselverspilling

Nederland verspilt veel eetbaar voedsel. Meer dan in menig ander Europees land. Een Nederlander gooit gemiddeld 40 kg eetbaar voedsel per jaar weg. Daar komt verspilling bij fabrikanten en supermarkten nog eens bovenop. De afgelopen jaren is de verspilling nauwelijks omlaag gegaan. Dat is een slechte zaak.

Stel dat we in Nederland de helft minder voedsel verspillen, dan...
...besparen we CO2 uitstoot ter waarde van van de jaarlijkse emissie van bijna 700.000 auto’s,
...besparen we watergebruik ter waarde van het watergebruik van 6,5 jaar douchen door alle Nederlanders,
...en kunnen huishoudens jaarlijks zo'n 200 euro op zak houden.

De SGP pleit daarom voor aanpak van voedselverspilling.

Concreet:

  • Voor verschillende belangrijke groente en fruitsoorten gelden specifieke handelsnormen die zich richten op uiterlijke kenmerken als grootte, vorm, uniformiteit en gaafheid (EU-verordening). Deze moeten afgeschaft worden.
  • Bij verschillende producten die heel lang houdbaar zijn, zoals pastasoorten en koffie, moeten volgens EU levensmiddelenverordening verplicht Tenminste Houdbaar Tot data opgenomen worden. Onzin. Producten kunnen vaak langer bewaard worden dan THT datum. Laat consumenten maar kijken, ruiken en proeven. De THT-verplichting voor dergelijke producten moeten afgeschaft worden! 
  • Reststromen van onder meer levensmiddelenfabrieken kunnen soms opnieuw gebruikt worden in de voedselketen of als voeding voor dieren en insecten. Regelgeving met betrekking tot afvalstoffen wil nog wel eens belemmerend werken. Dit moet aangepakt worden.
  • Supermarkten hanteren vaak bovenwettelijke eisen. Vroeger verkochten supermarkten zowel klasse 1 als klasse 2 groente en fruit. Nu vooral klasse 1. Afspraken met supermarktketens zijn nodig om dit te veranderen.
  • Op lokaal niveau kunnen gemeente een rol spelen om partijen, als supermarktketens en voedselbanken, bij elkaar te brengen. 

 

 

 

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.