Werkloosheidswet (WW)

In de komende jaren staat de overheid voor grote uitdagingen om mensen die nu aan de kant staan, toch - ondanks de economische crisis - arbeid te laten verrichten. Daarom steekt de SGP extra geld in het vergroten van de kansen van oudere mensen op de arbeidsmarkt. Als mensen nog (gedeeltelijk) kunnen werken, wil de SGP hen ondersteuning bieden bij het vinden van werk. Als daarvoor eerst extra scholing nodig is, wil de SGP hen daarbij ondersteunen. De steun is erop gericht om de eigen verantwoordelijkheid weer op te kunnen pakken.

Concreet:

  • Iedere werkloze met een uitkering die kan werken, moet de kans krijgen een goede baan te vinden die past bij zijn ervaring of opleiding. Als dit niet mogelijk is, moet er ruimte geboden worden om over te schakelen naar een andere sector.
  • De uitvoerende instanties dragen er zorg voor dat kwetsbare jongeren meer dan evenredig aan bod komen bij het vervullen van openstaande vacatures.
  • Voor de economische ontwikkeling is het cruciaal dat iedereen die kan werken, dat ook doet. Dit wordt gestimuleerd door het verschil tussen loon en uitkering te vergroten. Tegelijkertijd wil de SGP dat ook mensen met een uitkering blijven profiteren van de welvaartsontwikkeling. Minimaal vindt voor hen indexatie ter compensatie van de inflatie plaats. Dit garandeert zoveel mogelijk het behoud van koopkracht voor mensen die een uitkering krijgen. Als de loonontwikkeling hoger is dan de inflatie, blijven uitkeringen voor een belangrijk deel van de welvaartsontwikkeling profiteren.
  • De maximale WW-duur wordt beperkt tot 2 jaar, evenals een herhaald gebruik van de WW. In het tweede jaar van de WW wordt de uitkering geleidelijk afgebouwd.
  • Er moet een terughoudender opstelling komen ten opzichte van het algemeen verbindend verklaren van CAO’s. Nu wordt er nog heel vaak in CAO’s gesuppleerd tot 100 procent bij ziekte, waardoor er weinig financiële prikkels voor werknemers overblijven om weer te re-integreren. Daarnaast moet er een versoepeling van het dispensatiebeleid komen bij Algemeen verbindend verklaren, zodat bedrijven (weer) sneller een eigen ondernemings-CAO kunnen sluiten met vakbonden.

Zie ook bij Bijstand.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.