Wijkagenten

Elke wijk en elk dorp heeft recht op een wijkagent, zo staat dat ook in de wet. Die norm moet worden nageleefd, zonder dat het een getouwtrek wordt tussen de verschillende burgemeesters en het LOVP.

De norm voor wijkagenten moet omhoog. Voor elke 4000 inwoners moet er minimaal een wijkagent zijn. Hiervoor zijn 1500 extra wijkagenten nodig. Voor wijken met complexere problemen geldt dat er meer wijkagenten beschikbaar moeten zijn. Dit mag niet betekenen dat elders de wettelijke norm niet gehaald wordt.

Naast de extra capaciteit voor wijkagenten moeten er nog eens 3500 extra agenten komen. Die moeten worden verdeeld naar gelang de behoefte. De professionaliteit van agenten verdient waardering met een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Met de extra capaciteit voor basispolitie voorkomen we dat wijkagenten weg worden geroepen van hun belangrijke werk in de wijk. Zo kunnen zij blijven opereren in de haarvaten van de samenleving.

Gemeenten moeten meer invloed uit kunnen oefenen op de inzet van de politie. Dat geldt zeker kleinere gemeenten, die nu in hun veiligheidsregio nog te vaak aan het kortste eind trekken. De democratische controle op het veiligheidsbeleid moet versterkt worden, zodat gemeenteraden de regionale bestuurders op het terrein van veiligheid rechtstreeks ter verantwoording kunnen roepen.

Geweld, intimidatie en agressie tegen agenten, boa’s en hulpverleners dienen streng aangepakt en snel bestraft te worden. Het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod is hard nodig om ervoor te zorgen dat geweld tegen hulpverleners niet met enkel een taakstraf afgedaan wordt.

De politie mag duidelijk laten zien welke successen er behaald worden. Zichtbaar resultaat in de handhaving geeft burgers vertrouwen en stimuleert ook om aangifte te (blijven) doen van crimineel gedrag in hun omgeving.

De huidige geweldinstructie van de politie wordt aangepast en wel zó dat meer rekening wordt gehouden met de levensgevaarlijke situaties waarin agenten zich kunnen bevinden. Agenten die zich houden aan de geweldsinstructies mogen niet behandeld worden als verdachte.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.