4 juni 2020

'Alles heeft een bestemde tijd' - #corona debat 10

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het tiende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 4 juni 2020.

Er is voor alles in het leven een bestemde tijd.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven.
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.
Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn bekende en wijze woorden uit het oude Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders gaat dan we gewend waren. De wijze Salomo is er zich ook van bewust dat er een God is die boven de tijden staat. Dat maakt niet onverschillig, maar het geeft wel ontspanning en moed. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen.

De ‘anderhalvemetersamenleving’ is dan ook wat de SGP-fractie betreft hooguit een tijdelijke maatregel, die geen dag langer duurt dan nodig is. De SGP pleit in de huidige overgangsfase voor maatwerk. Zet geen pakhuis vol regeltjes neer. Blijf een beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Schep heldere randvoorwaarden als het gaat om afstandsnormen en hygiënemaatregelen. Laat mensen en organisaties vervolgens vrij om binnen die kaders zelf verstandige keuzes te maken. Geef ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. Komen deze noties terug in de noodwet die nu wordt opgesteld? Wanneer kunnen we deze wet verwachten?

Bij inperking van vrijheidsrechten is maatwerk temeer geboden. De SGP wil zo snel als mogelijk af van de botte sturing op maximale aantallen. Het voelt nu als willekeur, dat grote demonstraties kennelijk wel kunnen, maar voor bijvoorbeeld kerkdiensten nog altijd een strak maximumaantal kerkgangers geldt. Dat wringt. Wanneer wordt hier meer eigen verantwoordelijkheid en lokaal maatwerk mogelijk gemaakt, waarbij een heel grote kerk die moeiteloos aan alle voorschriften kan voldoen, ook meer kerkgangers mag ontvangen?
Wordt dit punt ook serieus opgepakt in het overleg met de kerken, dat minister Grapperhaus volgende week gaat voeren?

Ik bezocht vorige week woonzorgcentrum d’Amandelhof in Capelle aan den IJssel.
Natuurlijk is men blij met de versoepeling, maar de strenge bezoekregels drukken nog altijd zwaar op de bewoners en hun familieleden. Ik ben blij dat de bezoekregels per 15 juni nog verder worden versoepeld. De Planbureaus stelden voor om als het virus weer opleeft, familie en mantelzorgers met voorrang beschermingsmiddelen te geven, zodat bezoek door kan gaan. Een prima idee. Pakt het kabinet dit op?

Ik sprak in het woonzorgcentrum ook met verpleegkundigen en verzorgenden. Je merkt hoe Corona erin heeft gehakt en hoe belangrijk nazorg is.

Dit klemt temeer nu we rekening moeten houden met een nieuwe uitbraak van het virus. Nu is het de tijd om op alle fronten de geleerde lessen scherp te hebben en om te zetten in actie! Kan het kabinet op een rij zetten wat de belangrijkste geleerde lessen zijn en welke acties worden ondernomen?

Er ligt nu heel veel nadruk op het beschikbaar krijgen van een vaccin. De SGP bepleit om ook meer in te zetten op onderzoek naar behandelingen van corona en op leefstijlpreventie. Pakt het kabinet ook die handschoen op?

Ik vroeg eerder of het kabinet bereid is om tegemoet te komen aan de extra vraag naar relatie- en gezinsondersteuning. Daar zijn gesprekken geweest, maar zit nog weinig beweging in. Hoe zorgt de minister er (juist nu) voor dat kwetsbare mensen en gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben? Welke extra maatregelen neemt hij om de (financiële) toegankelijkheid van relatie- en gezinsondersteuning te vergroten?