3 november 2020

Bijdrage Kamerlid Stoffer aan het Debat over Nieuwe Steunpakketten

Lees hier de bijdrage van Kamerlid Stoffer aan het debat over de nieuwe steunpakketten. Dit debat is op 3 november 2020 gehouden in de Tweede Kamer.

Als het kabinet extra maatregelen neemt om het coronavirus in te dammen, is het logisch dat het kabinet ook extra, gerichte steunmaatregelen neemt. Maar ik heb daarover nog wel wat vragen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Allereerst over de uitdagingen van het MKB. ‘Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken’, kopten diverse media gisterochtend. Het komt soms voor dat meerdere werknemers meerdere dagen in quarantaine zitten. Een groot probleem voor kleine ondernemers! Gaat de minister in gesprek met het MKB om voor dit probleem van werkgevers een passende oplossing te vinden?

Ook het houden van voldoende afstand is in sommige sectoren erg lastig. Denk aan bouwvakkers die op een smalle steiger of lift hun werk doen. Maar bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs ondervinden veel problemen doordat sanitaire voorzieningen en eetgelegenheden gesloten zijn. Graag een reactie.

De controle van NOW-1 is inmiddels ingezet. Ondernemers die meer dan 100.000 euro aan steun hebben gekregen moeten daarbij een accountantsverklaring overleggen. Veel bedrijven hebben meer dan 100.000 euro aangevraagd, maar hebben achteraf gezien maar recht op bijvoorbeeld 30.000 euro. Toch moeten zij een accountantsverklaring overleggen. De kosten daarvoor zijn duizenden euro’s. Is hiervoor een passende oplossing te vinden? Bijvoorbeeld een vrijwillige terugbetaling van het teveel ontvangen bedrag?
 
Economische Zaken en Klimaat
Goed dat het kabinet horecabedrijven een beperkte, extra steun in de rug geeft. Kunnen de bewindslieden een nadere onderbouwing geven? Is de minister bereid een groep bedrijven die representatief is voor de horecasector de komende tijd te volgen, en op basis daarvan te bezien of aanvullende steun nodig is?
 
Goed dat het kabinet heeft gekozen voor verbreding van de TVL, via de SBI-codes. De SGP heeft heel vaak aandacht gevraagd voor verruiming, meer verruiming kunnen we niet wensen. Maar waarom is de verbreding slechts tijdelijk?
 
Specifieke sectoren blijven tussen wal en schip vallen. Via een motie van mijn hand is het kabinet gevraagd met deze sectoren in gesprek te gaan en naar oplossingen te zoeken. Maar bijvoorbeeld de touringcarbranche en rederijen blijven problemen houden, door relatief hoge vaste lasten. Ik vraag de minister om het percentage voor tegemoetkoming voor de vaste lasten in de TVL voor deze sector te verhogen.
 
Door prijsdalingen kampen rosékalverhouderijen met verliezen van 100.000 tot 300.000 euro. De TVL en de NOW-regeling sluiten echter niet aan op de situatie in deze sector.  Minister Schouten lijkt een kleine opening te bieden. Ik vraag het kabinet dit serieus op te pakken.
 
De SGP heeft eerder een punt gemaakt het lage beroep op corona-garantieregelingen. Kijkt de minister opnieuw naar de voorwaarden en rentepercentages? We moeten voorkomen dat we garantieruimte beschikbaar hebben, terwijl deze onbenut blijft en bedrijven ondertussen wel de deur dicht moeten doen.
 
Financiën
Ik las ook een passage in de brief over de gevolgen voor de overheidsfinanciën. Goed dat daar nu eindelijk expliciet aandacht voor is. De SGP vindt het van belang dat het geld terecht komt bij diegenen die het écht nodig hebben. Ik hoor en lees helaas veel verhalen over mogelijke fraude. Er worden allerlei trucjes gedeeld om maar zoveel mogelijk steun te ontvangen. Bijvoorbeeld door factuurdata te zetten op data die buiten de toetsingsperiode van de steunmaatregelen vallen, terwijl het werk in deze periode is geleverd. Kan de minister een stand van zaken geven op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik van coronasteun? Is er voldoende geld en middelen vrijgemaakt voor het tegen daarvan?
 
Ik heb al eerder aandacht gevraagd voor sectoren waar de opdrachten opdrogen. Bijvoorbeeld de bouw- en infrasector en de scheepsbouw. Is het kabinet bereid tot meer gerichte steun voor deze sectoren?