16 februari 2022

Bisschop over staat woningmarkt

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over de staat van de woningmarkt.

Tijdens het vorige debat mochten we kennismaken met een minister vol ambitie en ik proefde ook een flinke dosis enthousiasme. En ook de beleidsbrief van deze week bruiste van ambities. Er komen zes beleidsprogramma’s, waar ik nog wel wat vragen bij heb:

  • Wat zijn de precieze doelen van deze programma’s? Wanneer zijn de programma’s geslaagd? 
  • En hoe kan de Kamer de voortgang in de gaten houden?

Starters
Wie ik wel een beetje miste zijn de jongeren. We moeten voorkomen dat er voor elk probleem een apart programma komt, daar is niemand mee geholpen. Maar de problemen voor onze jongeren en starters zijn dusdanig groot dat hier echt specifiek aandacht voor nodig is.

  • Hoe gaat de minister dat vormgeven?
  • Hoe voorkomt de minister dat starters niet alleen op de woningmarkt tussen wal en schip vallen, maar ook in de aanpak van volkshuisvesting?
  • Kan bijvoorbeeld bouwsparen voor hen een extra middel zijn om hun positie op de woningmarkt te verbeteren?

Betaalbare woningen
De minister wil de woningbouw versnellen naar circa 100.000 woningen per jaar, waarvan ten minste twee derde betaalbare huur- en koopwoningen. Dat lijkt mij een mooi streven: we hebben veel meer betaalbare huur- en koopwoningen nodig. Eind vorig jaar is er een ontraden motie van mij aangenomen, die vroeg om ook het percentage betaalbare woningen dat via de Woningbouwimpuls gebouwd wordt op te hogen. Graag hoor ik van de minister hoe het met deze motie staat. Nu is het 50%, naar welk percentage wordt dit opgeplust? En natuurlijk moeten we gemeenten hiermee niet in financiële problemen duwen omdat ze projecten niet rondgerekend krijgen. Maar het kan wel een extra stimulans zijn om meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen.

Regelgeving
We kunnen met z’n allen heel graag meer willen bouwen, maar daarvoor moeten we ook onnodige belemmeringen wegnemen. Regelgeving is daar een belangrijk onderdeel van. Bijvoorbeeld op het gebied van flora en fauna. Zo hoorde ik recent over een project van 300 woningen dat jaren vertraagd is, door 20 rugstreeppadden. Afzonderlijke regels klinken misschien heel logisch en te verdedigen. Maar een stapeling aan regels kan hele bouwprojecten stil leggen. Hoe gaat de minister hier paal en perk aan stellen? Gaat de minister met de stofkam door de regelgeving, om te zien of en hoe ook hier winst te behalen is?

Samenwerking gemeenten/provincies
Een minister en een ministerie met grootse plannen en stevige ambities is natuurlijk prachtig. Maar de minister weet ook: alleen lukt het niet. We hebben daarbij bijvoorbeeld ook provincies en gemeenten nodig. Hoe gaat de minister de provincies veel meer in stelling brengen? Woningbouwplannen zorgen bij gemeenten ook voor uitdagingen in de ambtelijke capaciteit.  Zeker in kleinere gemeenten kan dat voor problemen zorgen. Hoe kunnen zij hier meer in ondersteund worden? En hoe kan er op dit vlak ook meer samenwerking gerealiseerd worden tussen gemeenten?

Vestia
De Vestiaproblematiek speelt al jaren, en gelukkig is er al veel opgelost. Tegelijk hoor ik vanuit maatwerkgemeenten dat er sociale huurwoningen verloren dreigen te gaan, omdat er ruimte zit tussen de waarde van de sociale huurwoningen en de prijs die overnemende corporaties willen betalen. Is de minister het eens dat er zo veel mogelijk sociale huurwoningen behouden moeten blijven? En welke rol ziet hij voor het Rijk om dit te garanderen? Is hij bereid hier nog extra actie op te ondernemen?

Vraagstimulering
Tijdens het vorige debat heb ik aandacht gevraagd voor de ongewenste vraagstimulering. Door allerlei goedbedoelde maatregelen, bijvoorbeeld om bepaalde doelgroepen te ondersteunen, kunnen de huizenprijzen soms extra opgestuwd worden. De minister gaf toen aan dat dat eigenlijk in zijn hele aanpak verweven zit. In de beleidsbrief is het echter lastig terug te vinden. Is de minister bereid om dit probleem van ongewenste vraagstimulering ook expliciet mee te nemen?