19 maart 2024

Blijvend steun voor Israël hard nodig!

De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 19 maart met minister-president Mark Rutte over de Europese Top die op donderdag 21 en vrijdag 22 maart gehouden zullen worden. Diederik van Dijk sprak namens de SGP. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Graag bespreek ik een aantal EU-ontwikkelingen en punten voor de aanstaande Europese Top. In mijn bescheiden spreektijd zal ik met name Israël, toetreding en landbouw bespreken, maar ook de noodzaak om alert te zijn op een sluipende uitbreiding van EU-bevoegdheden ten koste van de lidstaten. Over Rusland en Oekraïne is recent gedebatteerd, dus dat laat ik nu onbesproken.

Israël en het Midden-Oosten 
Israël en het Midden-Oosten staan opnieuw op de agenda. Israël is slachtoffer van een ongekend wrede terreuraanval en dat uitgangspunt bepaalt hoe de SGP naar het conflict in Gaza kijkt. Het blijft schrijnend hoe snel na 7 oktober het narratief op z’n kop is gezet en het slachtoffer in de verdachtenbank is geplaatst. Wat de SGP betreft moet het Israëlische grondoffensief door kunnen gaan daar waar Hamas zit en waar er legitieme militaire doelen zijn. Dit uiteraard met inachtneming van het oorlogsrecht. Dat is moeilijk waar de tegenstander zich niet stoort aan dat recht en Israël aan hoge eisen moet voldoen.

  • Erkent de minister dat er veel legitieme militaire doelen van Hamas in Rafah zijn?
  • Erkent de minister dat Israël in haar recht staat om die doelen aan te vallen?
  • Het kabinet is de gevechtspauze nu toch een staakt-het-vuren gaan noemen. Dit zou volgens het kabinet onder andere zijn om de resterende gijzelaars terug te laten keren. Zou die prioriteit eigenlijk niet andersom moeten zijn: een eventueel staakt-het-vuren op voorwaarde van terugkeer van gijzelaars?
  • Is het kabinet het met de SGP eens dat de druk die internationaal op Israël wordt uitgeoefend nooit een adempauze voor Hamas mag impliceren? Dan zouden alle doden immers voor niets zijn gevallen.

Het blijft belangrijk om Israël royaal te steunen. Hamas is hard geraakt, maar nog niet uitgeschakeld en ook Hezbollah roert zich. Hezbollah is vele malen groter, kan zijn gang gaan in een instabiel Libanon en heeft eenvoudiger toegang tot Iran en Syrië. Daarom blijft een adequate zelfverdediging voor Israël uiterst belangrijk. Daarvoor is ook de F-35 een cruciaal wapen voor Israël. Wij zien met spanning uit naar de cassatie over de F-35 onderdelen.

Haatpredikers
Dit conflict in het Midden Oosten speelt ook hier in Nederland verder. De haatpredikers die terreurgroepen steunen en Jodenhaat verkondigen lopen ook hier de deur plat. Eerder nam de Tweede Kamer mijn motie over het weren van Hamasaanhangers aan. Het kabinet reageerde dat dit ook een weigeringsgrond creëert voor wie visumvrij reist en dat hen de toegang geweigerd kan worden.

Afgelopen weekend was er zo’n situatie in Amsterdam waarbij een lid van de PFLP wilde komen spreken. Die terreurgroep staat op de Europese terreurlijst. De minister gaf, na overleg met burgemeester Halsema, aan dat dit lid van PFLP geen strobreed in de weg wordt gelegd. Waarom is het ondanks de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken niet mogelijk om leden van terroristische organisaties toegang te weigeren? Wat voor zin heeft het om een lijst van verboden terroristische organisaties te hebben als de leden gewoon worden toegelaten?

Uitbreiding en toetreding tot de Europese Unie 
Dan ligt de uitbreiding van de EU met Bosnië Herzegovina voor. De SGP is terughoudend en voorzichtig, en de toon die het kabinet daarop aanslaat steunen wij. Echter worden veel standpunten vloeibaar in de onderhandeling. Het kabinet geeft aan dat er een groeiende meerderheid is om onderhandelingen te gaan openen, en dat het kabinet niet alleen wil staan. Het kabinet is terughoudend, en noemt wederom het proces op basis van merite. Daartegenover staat het politieke signaal van de Commissie over de onderhandelingen. Dit zijn twee andere boodschappen. “Je hoort er eigenlijk bij” vanuit de Commissie. Vanuit Nederland is het: “Je krijgt een kans maar je moet voldoende hervormen.” Ik vraag de minister-president of hij met bondgenoten kan optrekken die vaker kritisch zijn bij uitbreiding?

Landbouw
Gezinsbedrijven in de landbouw zitten in de mangel tussen maatschappelijke doelen en prijsbewuste consumenten, tussen de dynamiek van de natuur en starre rekenmodellen en regelgeving, tussen hun beroepseer en onbegrip in media en maatschappij. Deze frustratie komt naar buiten. De SGP waardeert de inzet van Commissievoorzitter Von der Leyen om het landbouwbeleid bij te stellen. Tegelijkertijd is het wel veelzeggend dat ze pas in actie komt als Duitse en Franse boeren van zich laten horen. Ik constateer dat de Europese Commissie alleen naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kijkt, terwijl er ook via het milieu- en mestbeleid veel onwerkbare regels op onze boeren afkomen. Ik vraag de minister-president zich sterk te maken voor een brede herziening van álle regels die vanuit Brussel op het boerenerf gestapeld worden, dus niet alleen die vanuit het GLB.

Abortus
Graag bespreek ik een zorgwekkende ontwikkeling omtrent abortus in de EU. Er wordt steeds openlijker en indringender gesproken over het vastleggen van abortus in het Europese Recht, bijvoorbeeld als mensenrecht. De SGP verzet zich hiertegen. Allereerst omdat wij een cultuur van leven voorstaan, maar ook omdat de EU hier treedt in de bevoegdheden van lidstaten. Overeenkomstig artikel 2 t/m 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de lidstaten bevoegd op het terrein van het abortusrecht. Erkent het kabinet dat de Europese Unie hierop niet bevoegd is? Wat doet het kabinet om deze mogelijke sluipende inbreuk op bevoegdheden van lidstaten tegen te gaan?