14 juni 2023

BOR-regeling, ANBI-status en giftenaftrek

De commissie Financiën van de Tweede Kamer debatteerde op 14 juni met staatssecretaris Van Rij over Nationale Fiscaliteit. Namens de SGP vroeg Kamerlid Chris Stoffer onder andere aandacht voor de ANBI-status, aftrek van giften en de BOR-regeling. Zijn hele bijdrage aan het commissiedebat is hieronder te lezen.

Dit kabinet wil fiscale regelingen aanpakken. Eén daarvan is de  bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Het kabinet heeft voorgesteld om de BOR enorm te versoberen. Binnenkort komt er hierover een aparte brief.

 • De SGP wil daarin ook graag een heldere analyse over wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor familiebedrijven. Kan de staatssecretaris dat toezeggen?
 • Hoeveel belasting moeten ondernemers extra gaan afdragen door de voorgestelde aanpassingen?
 • En in hoeverre gaat de staatssecretaris ook voorstellen doen om de toegang tot de BOR zelf te verbeteren?

De grootste fiscale regelingen zitten echter in de inkomstenbelasting. De laatste jaren zijn de heffingskortingen enorm opgehoogd.

 • Hoe kijkt de staatssecretaris daarop terug?

Is die jaarlijkse verhoging niet vooral politiek gedreven, en veel minder vanuit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid?

 • Moeten we ook niet snoeien in de heffingskortingen, samen met een verlaging van de tarieven?

ANBI
Op de agenda staat ook een stevig rapport en een kabinetsreactie over de ANBI-instellingen en het toezicht daarop. De SGP kan zich in grote lijnen vinden in de reactie van het kabinet. Inderdaad, ANBI’s vertolken soms meningen en visies van een kleine groep. Dat moeten we koesteren. Wat de SGP wel zorgen baart is het feit dat een individuele casus soms enorm veel stof doet opwaaien en tot verwoede pogingen leidt om een ANBI-status te ontnemen.

 • Hoe voorkomt de staatssecretaris dit soort subjectieve verontwaardiging?
 • Zijn hier ook niet gewoon wettelijke kaders voor?

Als een ANBI-status eenmaal is verleend, is het toezicht vaak ondermaats, zo concludeert het rapport. De staatssecretaris wil dit verbeteren. Maar betrek daar ook echt de sector bij, is de oproep van de SGP.

 • Blijft de staatssecretaris met de ANBI-sector in gesprek om ook zelfregulering te stimuleren?
 • Dit jaar wordt de ANBI-regelgeving geëvalueerd. Staat de staatssecretaris ook open voor het schrappen van regels die het werk van ANBI’s onnodig in de weg zitten?

Giftenaftrek
Sinds dit jaar is de giftenaftrek stevig ingeperkt. Alleen giften tot 250.000 euro zijn nog aftrekbaar. Binnenkomt komt het kabinet met een onderzoek naar de effecten daarvan. Maar wij horen nu al vanuit goede doelen dat de gevolgen groot zijn. Veel organisaties ontvangen merkbaar veel minder giften.

 • Herkent de staatssecretaris deze signalen?
 • En welke consequenties trekt hij hieruit?
 • Is hij bereid de maatregel terug te draaien en aan te passen als blijkt dat de geefbereidheid inderdaad verslechterd is?

Agrarische sector
Agrarische bedrijven die gebruik maken van stoppersregelingen hebben nu vaak last van fiscale regels. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangegeven de toepassing van de herinvesteringsreserve te verruimen. Twee vragen daarbij:

 • Wordt deze maatregel opgenomen in het komende Belastingplan?
 • En blijft de staatssecretaris op zoek naar fiscale verbeteringen op dit vlak?

Onderzoek effecten btw-verlaging energie
Naar aanleiding van mijn motie is onderzocht in hoeverre de btw-verlaging op energie in 2022 doorgewerkt heeft in de prijzen. De conclusie is dat dat eigenlijk niet te meten is. Ruim 1 miljard euro, waarvan we niet weten wat de effecten zijn. Welke lessen trekt het kabinet hieruit als het gaat om btw-verlagingen?

De motie vroeg ook om de koopkrachteffecten van verschillende inkomensgroepen te monitoren. Ik begrijp dat dat lastig is. Maar kan de staatssecretaris wel een inschatting geven in hoeverre verschillende inkomensgroepen er profijt van hadden?