15 juni 2020

Corona en hulp wereldwijd

De coronacrisis lijkt in Europa over haar piek heen, maar in veel landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de ziekte juist in opkomst. Vaak zijn het landen waar de gezondheidszorg stukken minder is dan in Nederland, en de meeste mensen die er wonen veel armer. Reden voor de SGP om ervoor te pleiten dat onze ontwikkelingsuitgaven juist nu worden ingezet om de gevolgen van ‘corona’ op te vangen.

Dat is wat de SGP inbracht in het overleg vandaag met minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Het onderwerp was ‘Nederland en de wereldwijde bestrijding van COVD-19’. Chris Stoffer citeerde daarbij uit Jacobus 2, “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ‘Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,’ en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?” Daden tellen, niet woorden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviescommissie voor de regering en staat onder leiding van CDA-coryfee en oud-topman van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Die raad adviseert het kabinet om 1 miljard euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking vrij te maken voor de aanpak van corona. De SGP zou graag zien dat dat inderdaad de richtlijn zou zijn, mede omdat dit in lijn is met een motie-Van der Staaij waarin eveneens wordt opgeroepen tot corona-steun aan de bevolking van ontwikkelingslanden.  

Als het aan de SGP ligt zal bij die hulp gelet worden op een paar dingen. Allereerst dat erop wordt gelet dat bedrijven hun maatschappelijke taak verstaan. Ten tweede dat vooral gekeken wordt naar de voedsel- en waterzekerheid, omdat daar schreeuwend gebrek aan is. En tenslotte pleitte Chris Stoffer voor vele samenwerking van de overheid met organisaties die ter plekke heel veel deskundigheid en ervaring hebben opgebouwd. Dat is de beste garantie dat het extra geld ook op de juiste plek terecht komt.