10 juni 2020

De onbescheidenheid van de EU

De EU lijkt de coronacrisis te misbruiken om nog meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Roelof Bisschop geeft tegengas.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de EU. Het gebeurde allemaal wat in de schaduw van de debatten over de gezondheid van de mensen, maar het lijkt erop dat Brussel van de coronacrisis dankbaar gebruik maakt om nóg meer bevoegdheden weg te halen bij de lidstaten. Sommige voorstanders van een grote Europese staat geven dat ook toe, al was het maar omdat ze het graag zouden zien.

In een Kameroverleg over de EU gaf de SGP tegengas. Roelof Bisschop herhaalde dat het niet de bedoeling kan en mag zijn om onder het mom van noodzakelijke en terechte hulp om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden nu maar een transferunie in te voeren. Want dat zou betekenen dat de noordelijke, financieel degelijke landen vele miljarden zouden gaan overmaken naar landen die zich al jaren, soms decennia, schuldig hebben gemaakt aan financieel wanbeheer.

De Brexit kwam ook ter sprake in het overleg. De SGP vindt dat nu de Britten uit de EU treden wij daar verstandig en niet bokkig mee om moeten gaan. Dat kan betekenen dat de overgangsperiode langer wordt. “De politieke en economische betrekkingen zijn te sterk en de handelsbelangen te groot, om tussen wal en schip te laten raken,” zei Bisschop. “Vlak voor de krijtrotsen van Dover bereiken we weliswaar de grenzen van de EU, maar niet die van het Europese continent. Dat weten onze vissers en exporteurs maar al te goed.”

Tenslotte de uitbreiding van de EU. Er staan nog landen in de wacht om toe te treden tot de EU. De SGP vindt dat landen die ‘in de wacht’ staan ook uit die wacht gezet moeten kunnen worden. En verder dat de rol van de Europese Commissie wel wat minder kan omdat je van tevoren weet dat de Europese top maar één ding wil: meer landen en verdere eenwording. De onbescheidenheid van de Europese top is alom bekend.