2 april 2024

Debat over Russische inmenging

Op dinsdag 2 april debatteerde de Tweede Kamer over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici. Namens de SGP nam fractievoorzitter Chris Stoffer deel aan het debat. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

We leven in een tijdperk van desinformatie. Politieke emoties worden aangewakkerd om een wig te drijven tussen bestaande gevoeligheden en liberale democratieën. De daders zaaien twijfel en ontkennen hun kwaadaardige activiteiten in het openbaar. Dat schrijft Thomas Rid in zijn boek Active Measures.

Vandaag debatteren wij over de Russische beïnvloedingsoperatie rond de Voice of Europe en daarmee over desinformatie, eigen ethiek en integriteit. Daarbij zijn voor de SGP een paar punten belangrijk: de Russische operatie, onze eigen politici en integriteit, en ethiek. Dit debat is nodig, maar ook moeilijk om te voeren. Ik denk dat we dat zojuist al wel hebben gemerkt. Een groot deel van het werk van de geheime diensten gebeurt, met heel goede redenen, heimelijk.

We zien hier een beproefde methode van Russische desinformatie en manipulatie aan het werk. Die heeft de verhullende en eufemistische naam "actieve maatregelen". Het doel is de publieke opinie bewerken in westerse landen, het vertrouwen in instituties ondermijnen en desinformatie en verdeeldheid verspreiden. Kortom: verdeel en heers. Daarbij komen goedgezinde geluiden ruim aan het woord. Gevoelige onderwerpen die ons kunnen verdelen, krijgen ruim de aandacht. Idealiter wordt de bron van dit alles verhuld, zoals door een mediaplatform op te kopen dat al Europees oogt.

Het probleem zit dus aan meerdere kanten: degene die de invloedoperatie uitvoert, het middel en het publiek. Het zijn onze diensten en onze overheid die de dreigingen tegengaan, onze politici die keuzes maken over meedoen met interviews en geld aannemen, en de burgers die dit nieuws lezen. Aan de kant van de overheid en de geheime diensten heeft de Tsjechische geheime dienst onderzoek verricht. Er is voor gekozen om de informatie deels openbaar te maken en een Russische poging tot beïnvloeden openbaar te maken en ook stuk te maken. De regering geeft terecht aan dat geheimhouding van groot belang is voor het werk van de veiligheidsdiensten. In dit geval heeft de Tsjechische geheime dienst juist bewust gekozen voor openbaarmaking om het proces van beïnvloeding te frustreren. Is dit ook een strategie die Nederland, indien nodig, toepast? Kan de minister aangeven of het juridische instrumentarium aanvulling behoeft of dat de diensten voldoende mogelijkheden hebben? De Tsjechische regering heeft aangekondigd drie actoren op haar eigen sanctielijst te zetten en ze voor te dragen voor de Europese sanctielijst. De SGP steunt dit. Kan de minister ons laten weten of de regering dit ook steunt en de nationale en Europese inzet overneemt?

Dan nog onze eigen politici. De aantijging dat politici geld hebben aangenomen om standpunten te verkondigen, is ernstig. Dit is ook strafbaar. De minister noemt het kort in de brief, maar gaat niet in op de concreet genoemde namen. Dat is begrijpelijk, want we moeten uiterst zorgvuldig omgaan met dit soort zaken. Tegelijkertijd gaat de SGP ervan uit dat deze situaties grondig worden onderzocht en dat waar nodig passende maatregelen worden getroffen. Hierin heeft de Kamer echter ook een eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat hebben collega's zojuist ook aangegeven. Dit soort casussen is altijd een goede aanleiding om de eigen regels over integriteit tegen het licht te houden. Daarom heb ik een vraag aan de Voorzitter. Kunnen we op dit thema binnenkort een brief van het Presidium verwachten? Ik zou me echter ook kunnen voorstellen dat we de lijn van de heer Timmermans volgen en een commissie instellen. Ik leg die vraag hier gewoon maar in ons midden. De vraag is namelijk of onze gedragscode toereikend is. En hoe gaan we om met handhaving als zich situaties aandienen?

Daarnaast hebben we nog een eigen afweging te maken op basis van ons moreel kompas, want wat je ook doet, niet alles is vast te leggen in regels en op te lossen met strafvervolging of sancties. We moeten met elkaar voorkomen dat we als middel voor het karretje worden gespannen van de beïnvloedingsoperatie. In dit geval betekent dat: afwegen wat je zegt en welke woorden je gebruikt, en met welk mediaplatform je in zee gaat. Niet alles kan worden voorkomen, maar laat iedereen zich beijveren om zo veel mogelijk in alles een integere afweging te maken.