30 augustus 2022

Drijvend zonnepark op dreef

SGP-Kamerlid Chris Stoffer stapte vandaag op een vlot om een kijkje te nemen bij het drijvende zonnepark op de zandwinplas bij Zwolle. Het zonnepark is gebouwd en wordt beheerd door GroenLeven. Het park is inmiddels in eigendom van een lokale energiecoöperaties en Energiefonds Overijssel: 18 hectare, 27 MW en stroomproductie voor ruim 7.000 huishoudens.

Duurzame energieproducent GroenLeven vertelde over de ontwikkelingen op de energiemarkt, de afnemende investeringszekerheid, knellende SDE-voorwaarden en de onduidelijke kaders voor multifunctioneel ruimtegebruik bij zonneparken. Het bedrijf ziet perspectief voor drijvende zonneparken. Chris Stoffer: 'Met drijvende zonneparken kunnen we vruchtbare landbouwgrond ontzien en toch werk maken van onze eigen duurzame energieproductie. Het is van belang dat we de SDE++-regeling zo gaan inrichten dat niet alleen gestuurd wordt op kostenefficiëntie, maar ook op de inpassing van energiebronnen in het energiesysteem van de toekomst.'