7 februari 2023

Een portie gezond boerenverstand

Hoe blijf je als politiek met beide benen op de grond staan? Door het veld in te gaan en naar mensen uit de praktijk te luisteren. Daar trekken we als SGP daarom graag tijd voor uit. Zo leggen we regelmatig ons oor te luister bij ons landbouwplatform. Afgelopen vrijdagmiddag hadden we weer een vruchtbare bijeenkomst bij Van Iperen BV in Westmaas, een toeleverancier en adviseur voor de land- en tuinbouw. Naast SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zaten ondernemers en adviseurs uit onder meer de akkerbouw, fruitteelt, melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij aan tafel.

Verschillende zorgen kwamen op tafel. Over de afbouw van de derogatie, de moeizame legalisering van PAS-knelgevallen, de uitwerking van de ecoregeling, de haperende gewasbescherming, de potentieel verstrekkende gevolgen van de door Brussel voorgestelde verordening voor natuurherstel. De vraag die zich onderliggend opdringt is: realiseren Den Haag en Brussel zich wel wat deze stapeling van knelpunten betekent voor het perspectief en verdienmodel van de vele gezinsbedrijven in de landbouw en voor onze voedselvoorziening?

Om er wat concrete zaken uit te lichten:

  • Gewasbescherming is steeds minder goed mogelijk. Hoe wordt gezorgd voor snelle toelating van alternatieve middelen? Het helpt niet als componenten van groene middelen veel strenger beoordeeld worden dan wanneer dezelfde componenten op andere plaatsen in de voedselketen voorkomen. Dat is meten met twee maten.
  • Het nationaal programma landelijk gebied (NPLG) kan grote gevolgen hebben voor de landbouw. Veel partijen zitten aan tafel. De zorg wordt gedeeld dat kleine sectoren, als de fruitteelt, onvoldoende aandacht krijgen en aan het eind van gebiedsprocessen met de gebakken peren zitten. Hoe wordt ervoor gezorgd dat kleine sectoren voldoende meegenomen worden?
  • Vanuit het platform wordt geconstateerd dat kapitaalkrachtige partijen buiten de landbouw Nederlandse landbouwgronden opkopen. Wat betekent dat voor bodembeheer en de continuïteit van de landbouw op langere termijn? Moet dit niet aan banden gelegd worden?

Kortom, genoeg werk aan de winkel in Den Haag en Brussel!