9 november 2022

Eindelijk steun voor het MKB!

“Aanhouden en blijven hameren helpt. Goed nieuws dat de energiesteun voor mkb’ers eindelijk verruimd wordt!” Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer in reactie op de door het kabinet voorgestelde verruiming van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Maar hij plaatst wel deze kanttekening: “Om te voorkomen dat bedrijven alsnog omvallen, moet de steun echt eerder ingaan.”

De SGP heeft de afgelopen weken en maanden in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer voortdurend gehamerd op een betere regeling voor mkb-bedrijven die zwaar getroffen worden door de gigantisch toegenomen energieprijzen, zoals bakkers en slagers. Zo stemde de Tweede Kamer in met de motie-Stoffer/Omtzigt om te bekijken wat de financiële gevolgen zijn van een verruiming van de steunregeling. De SGP in de Eerste Kamer diende daarnaast een motie in om de regeling te vervroegen en voorschotten te verstrekken.

Het kabinet wilde niet aan een verruiming denken, maar komt nu toch over de brug. Stoffer: “Dat is positief, al zit het als een graat in mijn keel dat het zo lang heeft moeten duren. Het is mooi dat het kabinet nu ook inziet dat de regeling echt te beperkt is. Het drempelpercentage van 12,5% energie-intensiteit wordt fors verlaagd, naar 7% van de omzet. Tegelijkertijd blijft ons bezwaar dat de steun te laat komt. Ondernemers zouden pas in het tweede kwartaal van volgend jaar hun aanvraag kunnen indienen. Dat kan zelfs betekenen dat in juni pas wordt uitgekeerd. Als je nu in de problemen zit met een geëxplodeerde energierekening, heb je daar helemaal niks aan. Daarom wil ik dat het kabinet met voorschotten komt.”

Morgen debatteert de Kamer over de TEK-regeling. Daar zal de SGP zich hard maken voor sectoren die nu nog niet of onvoldoende worden geholpen, zoals snackbars, maar ook tuinders en vissers. “De maximumvergoeding van €160.000 is te laag voor veel ondernemingen met meerdere filialen. De Europese kaders voor staatsteun bieden veel meer ruimte. Benut die ruimte, zou ik zeggen,” aldus Stoffer. Ook het gestelde minimumverbruik zorgt er volgens de partij voor dat te veel bedrijven buiten de boot vallen.