17 oktober 2022

Energiesteun MKB moet snel en ruim

De voorgestelde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het MKB lijkt voor veel ondernemers slecht uit te pakken. Chris Stoffer (SGP) wil daarom zo snel mogelijk een debat en zal dat morgen (18 oktober 2022) aanvragen.

Met name de drempel waarin wordt geëist dat minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten geeft problemen. Deze drempel leidt ertoe dat veel ondernemers geen tegemoetkoming krijgen, terwijl ze wel te maken hebben met een verveelvoudiging van de energiekosten. Ook de maximum tegemoetkoming van 160.000 euro per onderneming en het vereiste minimale energieverbruik (5000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit) kan tot problemen leiden.

De SGP beseft dat niet iedereen gecompenseerd kan worden. Maar toekomstbestendige ondernemingen moeten zo goed als mogelijk gesteund worden. Daar moet snel een debat over komen.