25 november 2020

Gebruik steungeld verstandig! | Schriftelijke vragen van Kamerlid Stoffer

Het steungeld van de overheid is bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Niet om reclame voor een bedrijf te maken of om voetbalclubs te sponsoren. Holland Casino lijkt dit wel te willen doen. Zij hebben voor miljoenen aan steungeld ontvangen, ze overwegen ontslagen en toch willen ze een miljoenencontract afsluiten in de voetbalwereld. Onwenselijk, vindt Kamerlid Stoffer. Het belastinggeld moet goed ingezet worden, en mag niet indirect gebruikt worden voor heel andere zaken. Vandaar dat we hierover schriftelijke vragen hebben gesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Financiën over het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie (Telegraaf, 22 november 2020).

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Holland Casino wordt wedpartner van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie’?1
 2. Klopt het dat Holland Casino voornemens is een groot reclamecontract te sluiten met de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, waar tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid zijn?
 3. Herkent de minister de signalen dat er mogelijk ontslagen zullen vallen bij Holland Casino als gevolg van de coronacrisis?
 4. Klopt het dat Holland Casino in de eerste ronde van de NOW-regeling ongeveer 32 miljoen euro ontvangen heeft, en middels de NOW2-regeling bijna 26 miljoen euro?
 5. Hoeveel financiële ondersteuning heeft Holland Casino totaal ontvangen, uitgesplitst naar de NOW-regeling, uitgestelde dividenduitkeringen aan de staat en eventuele andere steunmaatregelen?
 6. Kan de minister een appreciatie geven van het feit dat Holland Casino voor miljoenen euro’s aan steun heeft gekregen, ontslagen niet uitsluit en voornemens is een groot reclamecontract te tekenen?
 7. Is de minister het eens dat Holland Casino door het sluiten van het reclamecontract, indirect, belastinggeld inzet voor een heel andere doel, namelijk het verhogen van de winst? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe ziet de minister deze mogelijke stap van Holland Casino in het licht van de steun aan andere staatsdeelnemingen, zoals KLM, waar strenge (duurzaamheids)voorwaarden aan de steun zijn gesteld?
 9. Is de minister bereid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de steun aan Holland Casino, mede gezien het voorgenomen contract?
 10. Is de minister bereid om de financiële steun aan Holland Casino te korten met het bedrag dat met het contract gemoeid is, nu blijkt dat Holland Casino voldoende financiële ruimte heeft om een dergelijk contract te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 11. Welke stappen kan de minister zetten, als 100% aandeelhouder van Holland Casino, zodat de financiële steun in het kader van de coronacrisis daadwerkelijk ingezet wordt om de klap van deze crisis op te vangen? Kan hij dit contract bijvoorbeeld tegenhouden?

1. Lees hier het artikel van De Telegraaf.