19 mei 2021

Gevechtspauze mag geen herbewapeningspauze zijn

Een staakt-het-vuren in Israël en Gaza is goed, mits zo’n gevechtspauze niet door Hamas wordt misbruikt om zich te herbewapenen en daarna Israël opnieuw onder vuur te nemen. Dat stelt SGP-kamerlid Roelof Bisschop in een debat met premier Rutte over de Europese Raad die volgende week wordt gehouden.

Roelof Bisschop: “Israël heeft het volste recht om zichzelf te verdedigen tegenover een erkende terreurorganisatie als Hamas die al heel lang en bijna dagelijks raketten afvuurt op Israël. Dat die raketten ongeleid zijn, en dus blind op burgers neerkomen, is op zichzelf al een schending van het internationale (oorlogs)recht door Hamas. Net als het gebruik van burgers als menselijk schild.”

De SGP wil dat premier Rutte op de Europese top het Israëlische recht op zelfverdediging inbrengt en verdedigt. De acties van Hamas zijn een ‘cynisch-strategische poging’ om de internationale gemeenschap tegen de Joodse staat op te zetten. En helaas is de uitwerking nu al te zien: “In Nederland, maar ook in veel andere landen, zijn er overal uitbarstingen van onverbloemd antisemitisme. Dat is ronduit onheilspellend,” aldus het SGP-Kamerlid.

Lees of bekijk hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het debat over de Europese Top d.d. 24-25 mei 2021. Voorzitter, er wacht de premier weer een buitengewoon interessante Europese Raad.

Israël/Palestijnen
Allereerst ga ik in op de gevaarlijke vijandelijkheden tussen Israël en de Palestijnen. Alwéér! De beelden doen pijn en doen verlangen naar vrede.
De SGP onderstreept het volste recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegenover een erkende terreurorganisatie als Hamas die al heel lang en bijna dagelijks raketten afvuurt op Israël. Dat die raketten ongeleid zijn, en dus blind op burgers neerkomen, is op zichzelf al een schending van het internationale (oorlogs)recht door Hamas. Net als het gebruik van burgers als menselijk schild.

De SGP-fractie steunt de roep om een staakt-het-vuren, maar níet als zo’n staakt-het-vuren ‘slechts’ een pauze is die Hamas gelegenheid geeft om opnieuw rakketten in stelling te brengen. Beaamt de minister-president dat bij een staakt-het-vuren de voorwaarde van ontwapening van Hamas hoort, zodat dit écht de vrede dient?

De SGP ziet de vijandige acties van Hamas ook als een cynisch-strategische poging om de internationale gemeenschap tegen Israël op te zetten. En de invloed van Iran, een van de meest agressieve onruststokers in het Midden-Oosten, neemt gevaarlijk toe. Ik vraag de premier daarom in EU-verband zijn steun uit te spreken voor Israël.

Bovendien maakt de SGP zich grote zorgen over de uitbarstingen van antisemitisme in Nederlandse steden, maar ook elders in de wereld. Dat tijdens pro-Palestijnse demonstraties onder meer met IS-vlaggen gezwaaid wordt, is een teken aan de wand.

Hoe treedt Nederland op tegen dergelijke steunbetuigingen aan genocide-plegers?

Covid-19-coördinatie
Dan de Europese coördinatie van Covid-19. De SGP-fractie is niet voor een digitaal groen certificaat (afgekort tot DGC). 

  • Ten eerste kan dit leiden tot directe of indirecte vaccinatiedwang en discriminatie.
  • Ten tweede maakt de SGP zich zorgen over de bescherming van persoonsgegevens. Een medische database rond een DGC zou een goudmijn zijn voor hackers. En in het digitale verkeer is niets waterdicht beveiligt, zo toont ook de recente Solar Winds-hack weer uit. Deelt het kabinet onze zorg op dit vlak?
  • Ten derde ziet de SGP-fractie de noodzaak niet van een ‘Europees coronapaspoort’, al was het maar omdat veel mensen al lang in het bezit zijn van ‘het gele boekje’. Waarom nog een ‘groen’ boekje als we het gele al hebben?

Voorzitter, de SGP-fractie steunt van meet af aan de inzet op internationale solidariteit. Laten we keihard werken aan de wereldwijde beschikbaarheid van vaccins, en daartoe voor het opschalen van de mondiale productie.
We horen graag van de minister-president dat hij hier persoonlijk de schouders onder zet, want we weten inmiddels: dan gebéúrt er ook wat!

Klimaat
Voorzitter, de Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen waarin zorgen worden geuit over de subsidiariteit van de Europese klimaatambities voor de beleidsterreinen waar de lidstaten primair verantwoordelijk voor zijn, zoals de gebouwde omgeving. Hoe is deze motie uitgevoerd?

De Kamer wil Europese afspraken op die punten waar lidstaten elkaar écht nodig hebben. Dat geldt niet voor een sector als de gebouwde omgeving.
Waarom is het kabinet dan zo enthousiast over aanscherping van de Effort Share Regulation, ofwel de door Brussel opgelegde doelstellingen voor nationale sectoren buiten het emissiehandelssysteem?

Rusland
Tot slot Rusland. We hebben te maken met troepenopbouw aan de grenzen, grootschalige hackaanvallen, en last but not least de MH-17. Helaas ontbreekt het in de EU nog altijd aan de broodnodige eensgezindheid. Zo gaat Duitsland vrolijk door met het Nord Stream 2-project. Hoe staat het met de uitvoering van onze motie over het verminderen van de Europese afhankelijkheid van Russisch gas?