22 juni 2021

Herstelfonds EU nog nodig?

Nu de coronacijfers de goede kant opgaan, moet de EU ook gas terugnemen. Dat zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het debat dat vooraf gaat aan de Europese topconferentie later deze week. 

Dat ‘gas terugnemen’ slaat met name op het Europese Herstelfonds en het Europese coronapaspoort. Kort samengevat: uit de cijfers blijkt dat de economie fors aantrekt, veel meer zelfs dan werd voorspeld. Waarom dan nog vele miljarden via dat fonds de economie inpompen? En waarom nu nog een onnodig en omstreden Europees coronapaspoort invoeren?

Ook ging Roelof Bisschop nog in op de migranten die zich nu weer in grote aantallen in Europa willen vestigen. De SGP zou graag zien dat er deals worden gesloten met derde landen om op die manier nóg méér instroom te beperken. En dat het kabinet meer inzet op terugkeer en opvang in de regio.

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Bisschop.

“In heel Europa neemt het aantal coronabesmettingen gelukkig fors af. Wat de SGP betreft, blijft het Europese ‘Green Certificate’ niet langer van kracht dan strikt noodzakelijk. Zeker nu de immuniteitsgraad overal fors is toegenomen, is het nodig om dit certificaat kritisch te toetsen op proportionaliteit en noodzakelijkheid. De SGP steunt een evaluatie van de rol van de Europese Unie, maar we moeten oppassen dat de Commissie van de weeromstuit allerlei nieuwe bevoegdheden naar zich toetrekt. Kan de premier toezeggen waakzaam en nuchter te zijn?

Economisch herstel
Vorige week zijn de eerste leningen voor het Herstelfonds uitgezet. Vanaf nu kan de EU met geld gaan strooien, zodat lidstaten hun economieën er weer bovenop kunnen helpen. Tegelijk blijkt dat de economie weer fors aantrekt en de groeicijfers de pan uit rijzen. Hoe zinvol en noodzakelijk is dit Herstelfonds nog, vraag ik de MP? Moeten we de economie/markt niet gewoon zijn werk laten doen, nu blijkt dat ook zonder dit megafonds de economie boven verwachting herstelt?

Er wordt geld uitgetrokken voor onderwijs, infrastructuur en snel internet.
Hoe dat allemaal onder herstel van corona valt, is mij overigens een raadsel.
Veel lidstaten staan te springen om het geld uit te geven, terwijl de Commissie het geld het liefst zo snel mogelijk uit lijkt te willen geven. Helaas laat de doelmatigheid van EU-uitgaven nogal eens te wensen over! Hoe wordt ervoor gezorgd dat het geld nuttig en doelmatig besteed wordt? Is het kabinet voornemens op de rem te trappen als de doelmatigheid niet duidelijk is?

Het Herstelfonds moet tijdelijk zijn. Volgens mij zit het kabinet ook op die lijn, als het anders is hoor ik het graag. Maar er komen steeds meer signalen dat er krachten zijn die zo snel mogelijk van het tijdelijke karakter af willen.
Is de minister het eens dat er een proactieve houding, ook van Nederland, nodig is om het Herstelfonds tijdelijk te houden? En hoe geeft zij die proactieve houding vorm, hoe zorgt de minister ervoor dat het fonds tijdelijk blijft?

Migratie
Voorkomen is beter dan genezen! Het aanpakken van de oorzaken van de migratiestromen richting Europa mag niet langer bij mooie woorden blijven.
Het is de hoogste tijd nu écht werk te maken van overeenkomsten met derde landen, zodat voorkomen wordt dat migranten de levensgevaarlijke oversteek wagen. Gaat de premier zich er, desnoods hoogstpersoonlijk, voor inzetten dat deze deals er ook komen? Wordt daarbij ook gekeken naar de sociale zekerheidsverdragen als drukmiddel om tot overeenstemming te komen?

Bij alle gesprekken over het migratiepact mis ik ‘terugkeer’ en ‘opvang in de regio’, terwijl dit onmisbare bouwstenen zijn. Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat er op deze punten echt serieuze stappen in de goede richting worden gezet, voordat het akkoord gaat?

Tot slot, de SGP vindt het goed dat geïnvesteerd wordt in sterke buitengrenzen. Is de premier het met mij eens dat grensbewaking wel een nationale competentie moet blijven?