13 april 2023

Kabinetsreactie over abortus ‘heel pijnlijk’

In februari stelden SGP-Kamerleden Van der Staaij en Stoffer vragen omdat het kabinet leek te suggereren dat abortus een mensenrecht is. Woensdag stuurde het ministerie van Buitenlandse Zaken de antwoorden naar de Tweede Kamer. De manier waarop het kabinet naar het leven kijkt, leidt tot een ‘pijnlijk en onbehaaglijk’ gevoel bij de SGP.

Hoewel mensenrechtenverdragen wijzen op de noodzakelijke legale bescherming van het kind “zowel voor als na de geboorte”, ontkent minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken dat het recht op leven ook onverkort geldt voor ongeboren kinderen. Chris Stoffer: “Dit is een uiterst pijnlijke suggestie van de minister. Hij blijft maar hameren op dat ene aambeeld van vrouwenrechten en zelfbeschikking, maar nergens laat hij merken dat ook de miljoenen kinderen die slachtoffer worden van abortusdiensten hem werkelijk aan het hart gaan. Ik voel me onbehaaglijk bij deze kille benadering.”

Als klein lichtpuntje noemt hij dat het kabinet zich in wil blijven zetten voor een onafhankelijk en divers maatschappelijk middenveld waarbij ook pro-life organisaties de ruimte krijgen. “Waar eerder de ‘regressieve druk’ van pro-life organisaties werd gehekeld, lijkt minister Hoekstra daar nu op terug te komen. Dat is een goede zaak. Ook het ongeboren leven verdient een stem,” aldus Stoffer. Zijn voornemen is duidelijk: “De SGP zal zich op alle terreinen blijven inzetten voor het ongeboren leven, voor de moeder en voor kindzorg. Er is nog een enorme wereld te winnen.”