8 december 2023

Kamervragen over trucs bso en kinderdagverblijf om omzet te verhogen

SGP-Kamerlid André Flach stelt schriftelijke Kamervragen aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen. De vragen zijn hieronder te lezen.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen’?
  2. Herkent u het beeld dat kinderdagverblijven en bso’s steeds vaker gebruik maken van trucs om de omzet te verhogen, bijvoorbeeld door extra uren te rekenen? Wat is uw oordeel hierover?
  3. Hoe beoordeelt u de relatie met het vanaf dit jaar loslaten van de koppeling gewerkte uren voor de kinderopvangtoeslag? Bent u het ermee eens dat dergelijke trucs een onwenselijk effect zijn van het loslaten van genoemde koppeling?
  4. Wat vindt u ervan dat ouders onder druk lijken te worden gezet om een contract te tekenen met meer uren of andere aanpassingen van het pakket?
  5. Hoe kijkt u aan tegen de positie van ouders in de kinderopvang en de mogelijke gevolgen van dergelijke trucs? Kunt u daarbij ook ingaan op de mogelijkheid van terugvorderingen of extra kosten voor ouders met een hoge eigen bijdrage?
  6. In hoeverre onderkent u dat het risico op doorrekenen van meer uren nog groter wordt bij het voorgestelde, nieuwe kinderopvangstelsel? Bent u daarom bereid deze plannen te heroverwegen of aanvullende maatregelen te nemen op dit punt?
  7. Welke maatregelen neemt u op korte en langere termijn om onwenselijke trucs om de omzet te verhogen tegen te gaan?
  8. Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de kinderopvangsector?