12 januari 2024

Kamervragen over UNRWA

“Dat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen zacht gezegd niet erg objectief is, is geen nieuws. Maar dat medewerkers van de UNRWA de beestachtige moord en verkrachting van Israëlische burgers door Hamas openlijk ondersteunen, ja zelfs vieren, is ongelooflijk. Het bevestigt het beeld dat de VN, UNRWA in het bijzonder, een kwalijke rol speelt. Wat mij betreft stopt Nederland zo snel mogelijk met de financiering van UNRWA.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer in reactie op uitgelekte berichten op Telegram van Palestijnse leraren die voor UNRWA werken. Het is de zoveelste keer dat deze VN-organisatie in opspraak raakt. Al eerder gebeurde dat naar aanleiding van UNRWA-lesmateriaal voor kinderen waarin Israël en Joden het moeten ontgelden. In 2019 werd de Nederlandse bijdrage tijdelijk stopgezet na een intern rapport waarin sprake was van seksueel wangedrag, nepotisme en discriminatie binnen UNRWA.

Stoffer heeft, samen met CU-Kamerlid Don Ceder, de nieuwe onthullingen aan de orde gesteld bij het kabinet. “Wat mij betreft worden de financiering opnieuw opgeschort en hervatten we die pas als de bezem eens grondig door de UNRWA wordt gehaald,” zegt Stoffer. “Bert Jan Ruissen heeft de kwestie van de antisemitische lesmethodes onlangs ook al aan de orde gesteld in Brussel. De VN behoort onafhankelijk en onpartijdig te zijn, zeker als ze wil bemiddelen tussen de strijdende partijen en werken aan duurzame vrede.”

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van Chris Stoffer (SGP) en Don Ceder (ChristenUnie) aan minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

  1. Zijn de ministers bekend met de berichten van UN Watch en Jerusalem Post en het rapport van de NGO Impact-se over uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in Israël en Gaza?
  2. Veroordelen de ministers ook de uitspraken van UNRWA medewerkers die het geweld van Hamas verheerlijken?
  3. Is de Minister van Buitenlandse Zaken het met de partijen eens dat het verhinderen van vrijwillige verplaatsingen van Palestijnen na Israëlische voorzorg en waarschuwingen verwerpelijk is en bijdraagt aan het aantal burgerdoden?
  4. De Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in de decemberbrief nog 10 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp aan Palestijnen om via het UNRWA te besteden. Was de minister ook al destijds op de hoogte van het Impact-se rapport uit november waarin voorbeelden van geweldsverheerlijking n.a.v. 7 oktober jongstleden werden uitgelicht?
  5. In 2019 werd na verschillende schandalen bij de UNRWA financiering opgeschort. Is de minister bereid dat weer te doen? Zo nee, waarom niet?
  6. Als de minister weer bereid is de financiering van UNRWA op te schorten, welke hervormingen zou ze dan doorgevoerd willen zien worden bij de UNRWA om financiering weer op te starten?
  7. Kan de minister de meerwaarde schetsen van het hebben van een aparte hulporganisatie voor specifiek Palestijnse vluchtelingen? Welke cruciale functies kunnen niet door de UN HCR, WFP, het internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan worden ondervangen?