21 september 2021

Kamervragen: 'steeds meer 55-plussers koersen af op financiële nood’

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het nieuwsbericht dat steeds meer 55-plussers afkoersen op financiële nood.

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Steeds meer 55-plussers koersen af op financiële nood’ in de Telegraaf van 20 september jl.?
  2. Wat vindt u van het feit dat bijna 150.000 huishoudens met een laag inkomen weinig perspectief op verbetering van hun financiële positie hebben? En dat ruim een kwart van de Nederlanders in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar afhankelijk is van een uitkering?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de situatie dat zij bij het bereiken van de AOW-leeftijd nog verder in geldnood komen?
  4. Hoe gaat u het perspectief van deze groep verbeteren, om te voorkomen dat zij in armoede terecht komen? Welke mogelijkheden ziet u als demissionair kabinet en welke opties zijn er ook op de langere termijn voor verbetering?
  5. Kunt u bij het beantwoorden van deze vragen ook specifiek ingaan op de situatie van mensen met een beperking of mensen die arbeidsongeschikt zijn?