2 februari 2023

Lekken privé-gegevens van bestuurders en hulpverleners strenger straffen

Wie de persoonlijke gegevens openbaart van bijvoorbeeld ministers, burgemeesters, journalisten of agenten moet daarvoor zwaarder worden gestraft. Dat stelt de SGP voor in een amendement dat de partij, samen met CDA-Kamerlid Anne Kuik, heeft ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘doxing’. Steeds vaker worden vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen door criminelen of activisten geïntimideerd omdat hun privé-gegevens (adres, telefoonnummer, werkplek) tegen hun zin op straat worden gegooid. 

Bestuurders, mensen die politie of justitie werken, maar ook journalisten, vervullen een essentiële functie in onze democratie. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: “Al deze mensen zijn vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en handhavers van recht en gezag in de Nederlandse samenleving. Van hen mag een hoge mate van loyaliteit en inzet voor de publieke zaak worden verwacht. Dat maakt hen tot een aantrekkelijk doelwit voor ‘doxers’. Hoe je het ook wendt of keert, als iemands gegevens vrijelijk op internet circuleren, kan daar een intimiderende werking van uitgaan.”

SGP en CDA stellen nu voor om een strafverhogingsgrond in te voeren voor het welbewust en in een intimiderende context verspreiden van privé-informatie van politieke ambtsdragers, agenten, journalisten, rechters en anderen die werkzaam zijn in de publieke sector. In het amendement gaat het om een verhoging met een derde ten opzichte van de algemene strafmaat voor doxing. De bijzondere status voor bestuurders en hulpverleners komt overeen met wat in het Wetboek van Strafrecht staat over bedreiging.

Lees hier het amendement op de website van de Tweede Kamer.