26 maart 2020

'Lichtstralen in het donker' - #corona debat 3

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het derde plenaire debat over het coronavirus. Gehouden op 26 maart 2020.

"Het is bemoedigend om te zien: de veerkracht, de vindingrijkheid en saamhorigheid die je op veel plaatsen ziet opbloeien. Een hoogwerker voor het raam van een zorgcentrum met een dochter die even contact zoekt met haar moeder. Kinderen die hun kostbare Donald Duckjes bij ouderen in de brievenbus doen om hen te helpen de dagen door te komen… Prachtig.

Het zijn wel lichtstralen tegen een donkere achtergrond. Afstand doen van wie je lief en dierbaar zijn, doet pijn. Natuurlijk ben je blij met beeldbellen. Maar als je niet meer op bezoek kunt bij je kind met een beperking, of de hand van je dementerende vrouw of man niet meer vast kunt houden, is dat hartverscheurend.

Het doet ook mensen zeer als ze niet naar de kerk kunnen. Als doop en avondmaal niet meer worden bediend. Natuurlijk, je bent dankbaar dat je op afstand mee kunt luisteren, maar je mist tóch iets wat zo kan sterken en troosten. Juist als het verlangen van je hart zo sterk is om in de nood van deze tijd in het huis van God en Zijn gemeente Zijn aangezicht te zoeken. Zo heeft elk hart zijn eigen smart.

De verdere aanscherping van de maatregelen was nodig. Maar is niet een extra inspanning mogelijk op testen? Bijvoorbeeld in het noorden waar de verspreiding minder is. Spannend wordt het op de intensive care. Wanneer is de landelijke, militaire aansturing op orde?

Ik wil vandaag nadrukkelijk de blik richten op de zorgwereld buiten het ziekenhuis.
Want ook dáár piept en kraakt het. Is de thuiszorg voorbereid op een forse toename van coronapatiënten? Hoe voorkomen we dat mensen eenzaam moeten sterven? Is de voorraad mondkapjes en handschoenen voor de gehandicaptensector, de kraamzorg, voor mantelzorgers op orde? Als je rondbelt bij zorgwerkers is dat heel vaak zorgpunt nummer 1.

Bij een noodsituatie horen noodmaatregelen. Als de Vorderingswet gebruikt moet worden voor mondkapjes, doe dat dan. Hoe staat de regering tegenover het gebruik van de Noodwet rechtspleging? En als er nieuw noodwetten nodig zijn, horen we dat graag. Het is zaak in deze crisis de rechtsstaat hoog te houden! Liever een goede democratische noodwet dan een ondoordacht “nood breekt wet”.

Eerder deze week vroeg ik de eigenaar van een kleine viswinkel of hij het hoofd boven water kon houden. Zijn antwoord verraste me. Hij antwoordde: ik maak me zorgen over oudere mensen die nu niet meer over straat durven: zouden ze niet eenzaam zijn? Wat mooi om zelfs als jij het moeilijk hebt, nog aan anderen te denken. Zouden wij zo juist als Nederland niet moeten meeleven met ontwikkelingslanden en met vluchtelingenkampen die niet gezegend zijn met voldoende voedsel en bekwame gezondheidszorg en een Coronaramp zien aankomen?

Ik wens iedereen van harte wijsheid en Gods zegen toe. En weet dat velen voor u bidden.