24 oktober 2022

Meer attentie voor echtscheidingspreventie?

De SGP wil erachter komen hoe Nederland denkt over de rol van de overheid bij het voorkomen van scheidingen. De partij laat daarom onafhankelijk opinieonderzoek doen door Kantar Public. De overheid heeft volgens Kees van der Staaij nog te weinig oog voor (v)echtscheidingspreventie.

“Een warm thuis is cruciaal voor opgroeiende kinderen, maar ook voor partners. Het aantal mensen met kinderen dat uit elkaar gaat, vormt een maatschappelijk probleem,” aldus de SGP-voorman. “Op scholen, in de jeugdzorg en bij huisvestingsvraagstukken zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. Recent onderzoek wijst uit dat de totale maatschappelijke kosten van een complexe echtscheiding al snel kunnen oplopen tot 46.000 euro.”

Omdat bijna iedereen wel iemand kent die gescheiden is, of het zelf van nabij heeft meegemaakt, denkt de SGP dat Nederlanders hier zeker een mening over hebben. Van der Staaij: “Wij vinden die ervaring en opinie heel belangrijk en zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van Kantar Public.” De resultaten worden nog dit kalenderjaar verwacht.

Met het opinieonderzoek hoopt de SGP andere politieke partijen te kunnen overtuigen van het belang van preventieve overheidsmaatregelen. “Maatschappelijke problematiek van deze omvang verdient politieke aandacht. In de gezondheidszorg krijgt preventiebeleid terecht hoge prioriteit: voorkomen is beter dan genezen. Ik geloof erin dat dat bij echtscheidingsproblematiek ook het geval kan zijn. Er is op dit gebied nog veel te winnen.”