23 mei 2023

Minder regels en meer samenwerking nodig

De commissie huisvesting van de Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 23 mei over de staat van de volkshuisvesting. Namens de SGP leverde Roelof Bisschop een bijdrage. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

‘Regie’. Dat lijkt steeds meer het ei van Columbus. Regie nemen klinkt heel daadkrachtig, maar de praktijk is weerbarstig. Gisteren kregen we nog te horen dat door de veranderende omstandigheden de verwachtingen somber zijn. Er komt volgend jaar een ‘forse dip’ in het aantal gebouwde woningen. Gelukkig kijkt de minister soms verder dan regie. Er is vaak ook gewoon geld nodig. Minder regels. Meer samenwerking. Bouwers, gemeenten, corporaties in staat stellen om hun rol te pakken.

Bouw sociale huur
Om corporaties te helpen is sinds 1 januari van dit jaar de verhuurderheffing afgeschaft. De miljarden van de verhuurderheffing moeten onder andere gebruikt worden voor de bouw van sociale huurwoningen. We zijn inmiddels vijf maanden verder:

 • Ziet de minister al een kentering in de sociale huurmarkt?
 • Stijgt het aantal nieuwbouwplannen?
 • Worden er meer vergunningen voor sociale huurwoningen afgegeven?
 • En zo niet, waar ligt dat aan?

Aandachtsgroepen
Voor diverse aandachtgroepen zijn er concrete doelstellingen geformuleerd voor het aantal te bouwen woningen. Voor statushouders is er alleen een taakstelling voor een half jaar beschikbaar.

 • Kan de minister een inschatting geven hoeveel woningen er tot 2030 voor statushouders gebouwd moeten worden of door hen in gebruik worden genomen?

Vorig jaar groeide de bevolking met 227.000 mensen. Een verdubbeling ten opzichte van 2021, en deze groei wordt uitsluitend veroorzaakt door migratie. Tegen zo’n sterke groei door migratie kunnen we nauwelijks opbouwen.

 • Wat gaat de minister, maar ook het kabinet, nu concreet doen om de druk door migratie te verlichten?

Door migratie moeten er nog meer dan 900.000 woningen gebouwd worden, zegt de minister. Ik wil echt niet pessimistisch zijn, maar ik betwijfel of dat gaat lukken. Dit kabinet wil meer regie op de woningmarkt, maar dat begint ook met meer regie op migratie.

 • Wanneer gaat het kabinet, en ook deze minister die de gevolgen duidelijk merkt, hiermee aan de slag?
 • En waarom wordt er bijvoorbeeld niet nog meer ingezet op flexwoningen, of op huisvesting van deze groepen in onzelfstandige woonruimten?

Regulering middenhuur
De middenhuur wordt verder gereguleerd. De SGP kan zich hierin vinden. Tegelijk is het wel een risicovolle operatie. De kans is groot dat de woningbouw verder afneemt. Tot 2030 moeten er 300.000 betaalbare koopwoningen of woningen met een middenhuur gebouwd worden door de markt. 50.000 worden gebouwd door institutionele beleggers.

 • Hoe gaan die overige 250.000 er komen?
 • En hoe zorgt de minister ervoor de bouw niet stokt?

Corporaties hebben toegezegd ook 50.000 woningen in dit segment te gaan bouwen. In de Staat van de Corporatiesector is te lezen dat er veel onderbenut vermogen in het commerciële deel van woningcorporaties zit. En ook het opschorten van de markttoets geeft meer ruimte om te bouwen.

 • Moeten corporaties niet een grotere rol krijgen in de bouw van middenhuurwoningen?

Beter benutten bestaande voorraad
De minister heeft een brief gestuurd over het beter benutten van de bestaande voorraad. Eind dit jaar komt de minister met een voortgang op dit dossier. Twee vragen daarbij:

 • Neemt de minister hierbij ook gemeenten mee? Zij zijn vaak dé bestuurslaag die voor een oplossing kan zorgen.
 • En gaat de minister zeker op dit punt ook aan de slag met het schrappen van regels?