4 maart 2024

Moeder moet blijven

"Het lijkt erop dat het kabinet een wezenlijke en uiterst gevoelige wijziging van het familierecht heeft weggemoffeld in een technische Verzamelwet. Dat is kwalijk. Het gaat nota bene om het afschaffen van het begrip ‘moeder’ op de geboorteakte. Zo’n wijziging is een wezenlijke aantasting van het familierecht. Het verbaast me écht dat geprobeerd wordt zo’n fundamentele kwestie bijna heimelijk te regelen."

Dat zegt SGP-Kamerlid André Flach naar aanleiding van een door minister De Jonge van Binnenlandse Zaken ingediende Verzamelwet. Zo’n wet is bedoeld voor allerlei technische wetswijzigingen 'van ondergeschikte aard'. Om die in de Kamer snel af te kunnen handelen worden die gebundeld in één wet. Flach vindt het 'kwalijk' dat een vergaande inhoudelijke wijziging van de Wet Basisregistratie Personen over het moederschap, verstopt is in een Verzamelwet.

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat het kabinet dat bewust heeft gedaan. Eerder nog vond de regering het ‘voorstelbaar en invoelbaar dat veel ouders hechten aan het begrip moeder. Dit raakt mensen emotioneel, of ze nu man zijn of vrouw. Hoe je het ook wendt of keert, dit is een onnatuurlijke en geforceerde breuk met eeuwenoude wezenlijke waarden in het afstammingsrecht. De SGP heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de behandeling van dit onderdeel van de Verzamelwet en zal daar een debat over aanvragen," aldus SGP’er Flach.