12 mei 2021

Nederlands geld naar Palestijnse terroristen?

SGP en ChristenUnie willen dat minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking openheid van zaken biedt over de Nederlandse en de Europese donorgelden aan de Palestijnen. Er zijn al lang geruchten dat die gelden (of een deel ervan) direct dan wel indirect bij Palestijnse militanten terechtkomen.

Aanleiding voor de vragen van SGP en CU zijn berichten van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet en het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dat donorgelden uit zowel Nederland als Europa in verkeerde handen vallen. Daarbij wordt o.a. het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina genoemd, een terroristische organisatie. “Zeker nu Israël weer dagelijks door een spervuur van raketten bestookt wordt door de Palestijnen, moet er snel duidelijkheid komen”, zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer.

Al in september kondigde minister Kaag na vragen vanuit o.a. de SGP en CU aan dat er een onderzoek komt naar de banden tussen een Palestijnse NGO en militante Palestijnen. Sindsdien is daar niks meer over gehoord. Stoffer vindt het hoog tijd dat minister Kaag duidelijkheid verschaft. “Ik wil een compleet overzicht van alle donorgelden die zowel vanuit Nederland als Brussel naar de Palestijnen vloeien. En ik wil ook weten hoe gecontroleerd wordt waar al die euro’s aan besteed worden.”

Een aparte vraag stellen SGP en CU over studiemateriaal van de VN-organisatie voor de hulp aan Palestijnen (UNRWA). In dat materiaal wordt opgeroepen tot geweld, wordt vrede afgewezen en wordt het bestaansrecht van Israël ontkend. Ook dáárover heeft de Tweede Kamer al eerder vragen gesteld. Stoffer en Ceder willen van Kaag weten wat intern onderzoek naar de “kwalijke lesinhoud” van het UNRWA-studiemateriaal heeft opgeleverd.

Lees hier de schriftelijke vragen van de Kamerlid Stoffer en Ceder (ChristenUnie) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misbruik van Europese donorgelden door Palestijnse NGO’s.

  1. Kent u het bericht “Israel says Palestinian NGOs funnelled European donor cash to militants”?
  2. Kunt u een compleet overzicht geven van Nederlandse donorgelden die, direct of indirect, naar Palestijnse NGO’s of andere Palestijnse actoren vloeien, en van de wijze waarop en de doelmatigheid waarmee deze gelden door betreffende actoren besteed worden?
  3. Kunt u een compleet overzicht geven van de Europese donorgelden die, direct of indirect, naar Palestijnse NGO’s of andere Palestijnse actoren vloeien, en van de wijze waarop en de doelmatigheid waarmee deze gelden besteed worden?
  4. Klopt de bewering van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet dat donorgelden vanuit de EU terechtkomen bij Palestijnse (gewelddadige) militanten en militante organisaties als de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), al dan niet via de PLO? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u in EU-verband doen om dit effectief tegen te gaan?
  5. Welke procedures kennen Nederland en de EU om te garanderen dat donorgelden op de juiste bestemming komen en voor de juiste doelen aangewend worden, en niet terechtkomen bij organisaties of personen op Europese terreurlijsten? Is er bijvoorbeeld standaard sprake van (eigen) toetsing vooraf en evaluatie achteraf?
  6. Wat is uw reactie op de oproep van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Europese landen om “per direct de subsidies stop te zetten aan de Palestijnse organisaties die actief zijn namens de PFLP terreurgroep”?
  7. In uw brief van 8 september 2020 betreffende Nederlandse steun aan Palestijnse NGO’s gaf u aan dat de Nederlandse bijdrage aan UAWC is opgeschort totdat dat onderzoek naar banden tussen het UAWC en de PFLP is afgerond. Kunt u een update geven van de huidige stand van zeken op dit vlak?
  8. In antwoord op schriftelijke vragen over oproepen tot geweld, het afwijzen van vrede en het ontkennen van de legitimiteit van Israël in UNRWA-studiematerialen, gaf u aan dat UNRWA een interne review gestart heeft naar hoe dit kon gebeuren en naar de bijpassende aanscherpingen in de controlesystemen die nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Kunt u een update geven van de uitkomsten van deze review en de daadwerkelijke aanscherping van controlesystemen, zodat een dergelijke kwalijke lesinhoud niet meer in studiematerialen zal voorkomen?