26 januari 2023

Ontstellende cijfers over Holocaust

“Het is ontstellend dat bijna een kwart van de Nederlanders tussen de 18 en 42 jaar de Holocaust betwijfelt of bagatelliseert. Als deze cijfers kloppen, dan is er nog veel werk aan de winkel. Deze onkunde gaat zich vroeg of laat wreken, al was het maar in nóg meer antisemitisme.” Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in reactie op het onderzoek naar de kennis van Nederlanders over de systematische vervolging van en moord op de Joden door de nazi's. De SGP heeft de bevindingen van het onderzoek van de Claims Conference in schriftelijke vragen aanhangig gemaakt bij minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Een van de dingen die Bisschop van de regering wil weten is of er sprake is van een opwaartse trend en of er vergelijkbare onderzoeken zijn of voorbereid worden die de ernstige cijfers bevestigen. “Hoe dan ook, de cijfers zijn een bewijs van en voedingsbodem voor het toch al toenemende antisemitisme. Het minste wat nu kan en moet gebeuren is dat dit thema meer aandacht moet krijgen in het onderwijs, maar ook breder. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding kan daarbij helpen. De SGP vindt dat wat nu boven water komt extra pleit voor de toegezegde uitwerking van een verbod op expliciete ontkenning van de holocaust,” aldus Bisschop.

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan minister Yeṣilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Bijna kwart jongere Nederlanders twijfelt aan Holocaust’.

  1. Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Bijna kwart jongere Nederlanders twijfelt aan Holocaust’?
  2. Wat is uw reactie op de bevindingen van het onderzoek van de Claims Conference over kennis en bewustzijn over de Holocaust onder Nederlanders?
  3. Zijn de uitkomsten van het onderzoek vergelijkbaar met eerdere onderzoeken met dit onderwerp?
  4. Bent u bereid aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar de kennis en het bewustzijn van minderjarigen en de oorzaken van het verminderde bewustzijn en afnemende kennis omtrent dit onderwerp?
  5. Bent u het met de SGP-fractie eens dat met name de resultaten onder jongere respondenten schokkend zijn en vragen om goede educatie op scholen over dit onderwerp?
  6. Bent u bereid om de overige aanbevelingen van de NCAB op te volgen om het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking te vergroten rondom dit onderwerp?
  7. Erkent u dat gebrek aan feitenkennis uiteindelijk kan leiden tot ontkenning van de feiten en gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan?
  8. Wanneer wordt het verbod op expliciete ontkenning van de holocaust, waar de SGP-fractie in juni 2021 reeds aandacht voor heeft gevraagd, geëffectueerd?