27 september 2022

Onze krijgsmacht nooit meer verwaarlozen

SGP, VVD en CDA stellen voor om de NAVO-norm voor de defensie-uitgaven wettelijk vast te leggen. De krijgsmacht moet op krachten komen en voortaan ook op krachten blijven.

In maart kwam de SGP al met een initiatiefvoorstel. Coalitiepartijen VVD en CDA scharen zich daar nu achter. Kern van de wet is dat het defensiebeleid dient te voldoen aan de NAVO-norm van ten minste 2% van het BBP. Ligt dat wettelijk vast, dan is de regering daaraan gebonden. Een tienjaarlijks Defensieplan moet ervoor zorgen dat de langere termijn niet meer uit het oog wordt verloren. Het kabinet verhoogde afgelopen voorjaar al het defensiebudget met bijna 15 miljard euro. Daarmee wordt de NAVO-norm in 2024 en 2025 gehaald. Het huidige initiatief moet ervoor zorgen dat de norm ook voor de verdere toekomst zeker is
gesteld.

Peter Valstar (VVD): "De politiek heeft in het verleden te makkelijk en te vaak in vredestijd bezuinigd op Defensie, waardoor we in oorlogstijd een beroep doen op een uitgemergelde krijgsmacht. Door het budget wettelijk te verankeren beschermen we de krijgsmacht tegen politieke grillen en stellen we onze militairen in staat Nederland veilig te houden."

Derk Boswijk (CDA): “Onze krijgsmacht heeft niet alleen meer geld, minder bureaucratie en beter afstemming in Europa nodig, maar vooral stabiel beleid. Met het wettelijk vastleggen van de NAVO-norm gaat een langgekoesterde CDA wens in vervulling en voorkomen we dat defensie ooit nog het sluitstuk van de begroting wordt."

Chris Stoffer (SGP): “Onze veiligheid is te belangrijk om mee te marchanderen. De krijgsmacht moet paraat staan om actuele en toekomstige dreigingen van een sterk antwoord te kunnen voorzien. Dat is nu niet het geval. Het budget was te lang te mager. Sinds de oorlog in Oekraïne is het tij gekeerd: de urgentie wordt nu volop gevoeld. Het is nu zaak om dát vast te houden.”