25 maart 2020

'Ook financieel omzien naar elkaar'

"Nu de coronacrisis de economie stilzet, is het goed dat de regering financieel bijspringt," vindt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Lees of bekijk hier zijn bijdrage.

"De corona-crisis zet de economie even stil. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Bedrijven en bedrijfjes dreigen om te vallen, of zijn al omgevallen. ZZP’ers wie het voor de wind ging, zitten ineens zonder inkomen. Anderen staan van de ene op de andere dag op straat. Dat geeft slopende onzekerheid, ook voor de gezinnen die te maken krijgen met minder inkomsten bij gelijkblijvende uitgaven.

Afhankelijk
Het bewijst maar weer eens hoe weinig zekerheid er eigenlijk is en hoe afhankelijk we zijn, soms van dingen en gebeurtenissen waar we geen grip op hebben. We hebben niet alles in eigen hand. Laatst zag nog een e-mail langskomen van een ondernemer. Hij eindigde zijn bericht vol zorgen als volgt: 'Op hoop van zegen. Niets is meer gewoon. Hopelijk gaan we alles ook weer als een zegen zien’. Dit zeg ik hem van harte na.

Bijspringen
Met deze pijnlijke onzekerheden moeten we nu leven en moet het kabinet, zo goed en zo kwaad als dat gaat, beleid voeren. Het eerste wat ik wil zeggen is: goed dat de regering bij springt. Ik wil vanaf deze plaats ook mijn waardering uitspreken voor al die mensen die nu bijna dag en nacht keihard aan de slag zijn om al de regelingen op te zetten. Van mijn kant wel het pleidooi om gebruik te maken van de kennis die de mensen uit de praktijk van het bedrijfsleven hebben. Dat zou erg waardevol zijn.

Een vraag die ik ook nog heb: wat gebeurt er met sectoren waar de huidige maatregelen niet voldoen? Kijkt de minister naar specifieke oplossingen voor specifieke sectoren, in plaats van enkel generieke maatregelen?

Financiële degelijkheid
De staat heeft diepe zakken. We hebben gelukkig de ruimte om bij te passen als de financiële nood hoog is. Zo zie je maar weer: financiële degelijkheid, sparen voor magere jaren, is zo gek nog niet.

Dat geld moet natuurlijk wél op de juiste plek terecht komen. Twee opmerkingen wil ik hierbij maken:

  1. Allereerst een moreel appel op ondernemers: maak alleen gebruik van de regelingen als het echt nodig is.
  2. En ten tweede een vraag aan de minister: hoe gaat u fraude voorkomen? Niet om beperkingen op te leggen, maar om te zorgen dat geld op de juiste plek terecht komt.

Gezin
Omzien naar elkaar is ook van toepassing op financieel gebied. De kwetsbaren, degenen die het meest getroffen worden, moeten het meest geholpen worden. Eén punt uit de maatregelen staat mij in die zin ook niet helemaal aan. Namelijk het loslaten van de vermogen- en partnertoets bij de uitkeringen aan ZZP’ers. Praktisch heel efficiënt, maar in de praktijk kan dat heel oneerlijk uitpakken. Hierdoor krijgen ZZP’ers die voldoende buffer hebben, die een partner hebben met voldoende inkomen, ook gewoon een forse uitkering. Heel leuk voor betrokkenen, maar ook dit geld kan maar één keer uitgegeven worden. Ik zou hier nogmaals willen pleiten voor een gezinsvriendelijk fiscaal beleid, ook bij de uitwerkingen van het steunpakket. Kijk niet naar de belasting voor een individu, maar kijk breder, bijvoorbeeld in de context van een gezin.

Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar; dat moet ook in het bedrijfsleven. Treffend vond ik wat ik hoorde van een visboer. Ook zijn omzet is hard terug gelopen. Maar daarmee begon hij zijn verhaal niet. ‘Ik maak me vooral zorgen over al die mensen die hier wekelijks hun praatje houden’, vertelde hij. 'Over die man, die elke week opnieuw komt vertellen hoe het met zijn versleten knie gaat.’ Dat is echt omzien naar elkaar, ook in crisistijden.