27 juni 2024

Peperdure pinkredieten nekken noodlijdende MKB'ers

Uit berichtgeving en onderzoek van BNR Nieuwsradio blijkt dat noodlijdende MKB'ers de dupe zijn van peperdure pinkredieten. SGP-Kamerlid André Flach maakt zich hier zorgen over en diende daarom schriftelijke vragen in bij de minister van Economische Zaken.

Schriftelijke vragen van het lid Flach (SGP) aan de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Astronomische rentes, nul toezicht: kasvoorschotten nekken kleine ondernemers’

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Astronomische rentes, nul toezicht: pinvoorschotten nekken kleine ondernemers’?
  2. Wat is uw reactie op de ontwikkeling dat steeds meer ondernemers gebruik maken van pinvoorschotten met regelmatig financiële problemen voor ondernemers tot gevolg?
  3. Hoe beoordeelt u de situatie dat er kredieten worden aangeboden tegen een effectieve jaarrente van meer dan dertig, veertig of vijftig procent? In hoeverre vindt u dit wenselijk op de Nederlandse kredietmarkt?
  4. Welke lessen trekt u uit de situatie in Amerika voor de Nederlandse markt, aangezien deze flitskredieten daar inmiddels controversieel zijn?
  5. Deelt u de mening dat kredietverstrekkers, op basis van hun wettelijke zorgplicht, de verantwoordelijkheid hebben hun klant te informeren wanneer, onder welke voorwaarden en met welke bijbehorende effectieve rente zij een zakelijk krediet aangaan? Bent u bereid deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de desbetreffende branche?
  6. Klopt het dat bij deze vorm van kredietverstrekking geen sprake is van onafhankelijk toezicht door de AFM of DNB? Zo ja, bent u bereid ervoor te zorgen dat er toezicht komt op de zakelijke kredietverstrekking?
  7. Welke rol vervult de gedragscode MKB financiers hierin, en (hoe) zou de toepassing van deze code nog kunnen worden uitgebreid om dergelijke onwenselijke praktijken te voorkomen?
  8. Welke mogelijkheden ziet u om deze lucratieve vorm van kredietverstrekking aan banden te leggen? Wilt u in uw antwoord op deze vraag ook reflecteren op de mogelijkheid van een verbod op pinvoorschotten en het vastleggen van een maximale rente voor zakelijke kredietverlening?
  9. Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is ten aanzien van het verbeteren van de financiering voor mkb-ondernemers en het opstarten van de mkb-financieringshub, aangezien velen van hen er tegenaan lopen dat zij geen klein zakelijk krediet kunnen afsluiten bij hun bank? 
  10. Bent u bereid hierover (opnieuw) in gesprek te treden met de Nederlandse banken en kredietverleners?