26 januari 2024

Renovatie Binnenhof niet frustreren

Opnieuw dreigt de renovatie van het Binnenhof vertraging op te lopen. Dit keer is het de juristen-coöperatie van Johan Vollenbroek van MOB die het werk wil dwarsbomen. Omdat de verbouwing van het Binnenhof valt onder het Rijksvastgoedbedrijf, wil de SGP dat de regering zich achter de provincie Zuid-Holland schaart om te voorkomen dat de noodzakelijke Binnenhof-renovatie nóg veel langer gaat duren. André Flach en Diederik van Dijk dringen daarop aan bij minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken.

“Waar zijn we mee bezig in dit land? Willen we nou écht dat een groepje juristen heel veel noodzakelijke en belangrijke projecten keer op keer weet te frustreren,” zegt SGP-Kamerlid Diederik van Dijk. “Natuurlijk moet alles juridisch op orde zijn, maar dan zit er gezien alles wat nu speelt weinig anders op dan de regels te wijzigen. Zoals het nu gaat, lopen we gewoon vast op onwerkbare wetten en drammerige belangenclubjes. Er is ook nog zoiets als een algemeen belang.”

De vragen van Flach en Van Dijk aan de regering richten zich ook op Johan Vollenbroeks MOB, Mobilisation for the Environment, een soort Extinction Rebellion voor juristen. MOB is in de vorm gegoten van een coöperatie. Kamerlid Flach: “Voor coöperaties gelden wettelijke eisen. De SGP wil van het kabinet weten of MOB daaraan voldoet. Tegelijkertijd moet er goed gekeken worden naar de status van MOB als belanghebbende.”

Lees hier de Schriftelijke Kamervragen van SGP-Kamerleden Van Dijk en Flach aan minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Milieuorganisatie stapt naar de rechter om renovatie Binnenhof te stoppen’?
 2. Klopt het dat de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) in beroep is gegaan bij de rechtbank Den Haag tegen de provincie Zuid-Holland over de verbouwing van het Binnenhof? Betreft het een bestuursrechtelijke procedure die MOB op grond van artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht meent te kunnen voeren?
 3. Kunt u aangeven op welke gronden de provincie het bezwaar van MOB heeft afgewezen? Wilt u de beslissing op bezwaar naar de Kamer sturen?
 4. Voor welke werkzaamheden is geen stikstofvergunning aangevraagd op grond van de bouwvrijstelling? 
 5. Wat zijn de geschatte kosten als voor deze werkzaamheden alsnog een stikstofvergunning nodig is? Hoeveel vertraging valt dan te vrezen?
 6. Wat zijn de verwachte gevolgen van het vervallen van de bouwvrijstelling voor de renovatie van het Binnenhof?
 7. Welke inbreng gaat u plegen in de beroepsprocedure, vanuit uw positie als belanghebbende, om te voorkomen dat vertraging optreedt in de renovatie van het Binnenhof? 
 8. Vindt u dat in het kader van het te voeren verweer ook de status van MOB als belanghebbende tegen het licht moet worden gehouden en dat daarbij niet alleen de statutaire doelstelling, maar uitdrukkelijk ook de rechtsvorm moet worden beschouwd?
 9. Vindt u het voor de hand liggend dat coöperaties in het algemeen belang kunnen procederen, gelet op het feit dat coöperatieve verenigingen blijkens de wettelijke doelomschrijving juist moeten voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten?
 10. In hoeverre voldoet MOB aan de wettelijke doelomschrijving van de coöperatie? Is bijvoorbeeld daadwerkelijk sprake van aangesloten leden? Bent u ook van mening dat het vormen van een landelijk netwerk van juristen, zoals Follow the money MOB omschrijft, nog niet voldoende is om te kwalificeren als coöperatie? 
 11. Bent u bereid te verkennen of coöperaties, gezien het wettelijke accent op het belang van de eigen leden, uitgesloten zouden moeten worden van algemeen belangacties?
 12. Heeft MOB inmiddels voldaan aan de verplichting om de jaarrekening te deponeren? Zo nee, is handhavend opgetreden?