8 juni 2022

Roelof Bisschop komt op voor de vissers!

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad. Tijdens zijn bijdrage vraagt hij aandacht voor de (financiële) positie van vissers, de Farm to Fork strategie en meer.

Visserij
De visserij wordt aan alle kanten klemgezet. Beschikbare gelden voor steun, innovatie en sanering blijven voor mijn gevoel echter veel te lang op de plank liggen. Waar blijft de uitwerking van de BAR-regelingen en de besteding ervan? Een groot deel gaat naar sanering. Waarom niet meer naar innovatie- en liquiditeitssteun?

Het is ook hoog tijd om de visserij te ondersteunen in deze crisistijd. De helft van de vloot ligt aan wal. Frankrijk, Duitsland en België kiezen voor directe compensatie. Waar blijven wij met een de-minimisregeling? Graag snel actie. Anders blijven er geen bedrijven meer over die kunnen verduurzamen en gaan visserijgemeenschappen kopje onder.

Dat vissers de brandstof besparende pulskor niet kunnen gebruiken is niet de schuld van onze vissers, maar van de overheid. Er liggen tientallen miljoenen euro’s op de plank voor de visserij, daar kan makkelijk een beetje af voor deze steun.

Farm to Fork
De FAO heeft haar prognose voor de tarweproductie komend seizoen naar beneden bijgesteld. We moeten onze voedselproductie koesteren. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de Europese Green Deal en Farm to Fork strategie hier recht aan gaan doen? We hebben hier eerder over gesproken. In Europa zijn bewegingen om de ambities wat bij te stellen. Sluit de minister zich daarbij aan? Wil hij zich inzetten voor de randvoorwaarde dat de voedselproductie niet omlaag mag gaan?

Ecoregeling
We hebben bij de minister eerder aangedrongen op meer mogelijkheden voor de akkerbouw in de ecoregeling.  Er zijn op dit punt enkele moties aangenomen. Ik heb de indruk dat dit niet goed gaat. Ik vind het niet acceptabel dat het opnemen van niet kerende grondbewerking en precisielandbouw vooruit geschoven wordt. Waar blijft het stimuleren van vanggewassen? Hoe kan de waardevolle vlas- en hennepteelt ooit uit als ze het moeten doen met de 50 euro per hectare voor rustgewassen? Daar hoort toch een veel hoger bedrag bij? Ik zie graag concrete actie op deze punten.

Derogatie
Mooi dat de minister weer een presentatie mag geven voor het Nitraatcomité over de verdiende derogatie. Ik heb nog wel een vraag. De SGP heeft moeite met enkele maatregelen uit het addendum bij het zevende actieprogramma. Brede bemestingsvrije zones bij beekdalen, volledige grondgebondenheid van melkvee- en rundveebedrijven: dat kan grote impact hebben. De uitwerking en effecten zijn nu echter nog onduidelijk. Hoe gaat de minister voorkomen dat we ons nu al klem zetten?