15 november 2021

Ruim baan voor energiecoöperaties

Afgelopen dinsdag steunde de Tweede Kamer een motie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer om in te zetten op openstelling van het Ontwikkelfonds energiecoöperaties voor coöperaties met duurzame warmteprojecten.

Tot nu toe staat het fonds alleen open voor projecten voor de opwek van zonne- en windenergie. De SGP ziet dat er ook coöperaties bezig zijn met projecten voor de benutting van omgevingswarmte, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De partij vindt dat deze coöperaties ook aanspraak moeten kunnen maken op het Ontwikkelfonds. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: ‘Je kunt warmte beter direct winnen en benutten dan dat je stroom omzet in warmte. Dat ontlast het al overvolle stroomnet.’

Lees hier hoe de SGP zich al langer sterk maakt voor energiecoöperaties.

----

MOTIE VAN HET LID STOFFER
Voorgesteld 4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties zich richt op projecten voor de opwek van zonne- en windenergie;

overwegende dat er steeds meer energiecoöperaties zijn die zich (ook) richten op benutting van omgevingswarmte, zoals aquathermie;

verzoekt de regering om in overleg met fondsbeheerder en sector te onderzoeken wat er nodig is om openstelling van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties voor warmteprojecten mogelijk te maken en zo nodig versterking van het fonds te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer