4 juli 2024

Ruimte voor negen nationale energieprojecten in Borsele?

‘Hoe gaan negen mega-energieprojecten passen in zo’n klein gebied?’, ‘Wat gaat de grootste bouwput van West-Europa naast de deur betekenen voor onze leefomgeving?’ Deze verzuchtingen klonken tijdens een recent werkbezoek van de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat aan de gemeente Borsele in verband met de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales. SGP-Kamerlid André Flach was een van de aanwezige Kamerleden: ‘We bezochten het dorp Borssele en het Sloegebied met vertegenwoordigers van de gemeente, dorpsraden en de provincie Zeeland. In dat gebied is een veelvoud aan energieprojecten gepland: een hoogspanningsstation, een hoogspanningsverbinding, aanlandfaciliteiten voor windparken op zee, een waterstofnetwerk en daarbij mogelijk nog twee kerncentrales. In totaal negen energieprojecten van nationaal belang in een plattelandsgemeente bij een havengebied met toch al een eigen dynamiek.’

Bewoners, bestuurders en politici uit het gebied maken zich terecht zorgen over de enorme impact die de stapeling van deze projecten heeft voor de leefbaarheid en voorzieningen van de gemeente en de rest van de regio. Een bouwproject als een kerncentrale heeft een groot ruimtebeslag: een bouwterrein van meer dan honderd hectare en verblijfvoorzieningen voor duizenden werknemers. Om deze redenen zijn de Borselse voorwaarden opgesteld. In totaal 39 voorwaarden die lopen van natuur tot logistiek en van huisvesting tot compensatie. Belangrijke en serieus te nemen voorwaarden vanuit de regio zijn: geen nieuwe hoogspanningsmasten, geen koeltorens bij de reactors, bouwen binnen de grenzen van het Sloegebied, behoud van het voorzieningenniveau voor de eigen bevolking en behoud van strand- en duingebied De Kaloot. André Flach: ‘De dorpen rond het Sloegebied moeten leefbaar blijven. Grote zorg bij de regio is dat de energieprojecten tot nu toe los van elkaar opgezet worden. Ieder project heeft zijn eigen omgevingsmanager, maar afstemming ontbreekt. Als je ziet welke ruimte ieder project nodig heeft, vraag ik me af hoe dit ooit gaat passen. Er is een gebiedsregisseur nodig die boven de projecten en partijen staat om het totaalplaatje te zien en zo nodig keuzes te maken. De inwoners van Borsele mogen niet aan het kortste eind trekken.’