28 juni 2023

Schaf eigen tanks aan!

Het is hoog tijd de Nederland weer eigen tanks aanschaft. Dat zei Chris Stoffer vanochtend nogmaals tijdens het commissiedebat over het materiaal bij defensie. De bijdrage van Stoffer is hieronder te lezen.

Stevige agenda
Twee maanden terug waren er 14 en vandaag 16 agendapunten bij dit debat. Dat laat zien dat er heel veel gebeurt! De SGP is daar blij mee, want dat is hard nodig. Het is van levensbelang dat munitievoorraden worden aangevuld en uitgebreid. En dat onze krijgsmacht weer wordt uitgerust met de juiste soorten en hoeveelheden transport- en gevechtscapaciteiten – te land, ter zee, in de lucht, online, en in de ruimte. Deze uitgebreide agenda betekent wel dat ik slechts 18,75 seconden heb per thema. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om als parlementariër de controletaak te vervullen. We zullen scherp moeten selecteren, en sommige belangrijke zaken helaas laten rusten.

‘Vertrouw maar verifieer’
Gelukkig staat hier een flinke dosis vertrouwen tegenover. Vertrouwen in de inzet en kunde van deze staatssecretaris en zijn staf. Tegelijk luidt een bekend Russisch gezegde: “vertrouw maar verifieer.”

Onderzeeboten
Welnu, mijn eerste ‘verificatievraag’ betreft het onderzeebootdossier. Als ik de alinea’s in de brief hierover goed interpreteer, selecteert Defensie op basis van de offertes een voorlopige winnaar, en wordt richting de ministeriële commissie (MCOV) alleen voor deze kandidaat de ICA toegevoegd. Het voorlopige gunningsbesluit van deze commissie gaat vervolgens naar deze Kamer, die ‘in hoofdlijnen’ worden geïnformeerd over de diverse ICA-voorstellen. Mijn vragen daarbij:

  • Krijgt de ministeriële commissie vóór het nemen van een besluit inzicht in alle ICA’s, en niet slechts die van de door defensie voorgestelde winnaar?
  • Zo nee, gaat de staatssecretaris hier alsnog voor zorgen?

Alleen op basis van een doorwrochte vergelijking kan immers vastgesteld worden welke ICA het beste uitpakt voor Nederland. En alleen zó kan op goede gronden met de voorkeurskandidaat van Defensie worden ingestemd – of indien nodig een andere keuze worden voorgesteld.

  • Tot slot: garandeert hij dat de ‘hoofdlijneninformatie’ over de ICA’s aan de Kamer ons voldoende inzicht zal geven om hierin onze controletaak te kunnen uitvoeren? Ik reken op deze punten op de welwillendheid van de staatssecretaris.

Munitie
Ik zei: het is goed dat munitievoorraden voor opleiding en training, maar ook voor inzetten voor de tweede hoofdtaak, worden aangevuld en uitgebreid. Steeds belangrijker is echter de eerste hoofdtaak: de verdediging van ons grondgebied en dat van bondgenoten! Daar is sprake van “verdere doorgroei” maar ook met het extra geld kan de voorraad nog niet volledig worden aangevuld tot een eerste hoofdtaak niveau. Dat baart mij zorgen.

  • Mijn vraag: wat is het tijdpad; wanneer en op welke manier zal de inzetvoorraad voor de eerste hoofdtaak wel het gewenste niveau bereiken?

Tankcapaciteit
Mijn volgende punt is de tankcapaciteit’, waar de SGP, maar inmiddels ook collega’s van VVD, CDA en ChristenUnie, al langer om vragen. Dat doet de SGP niet als slag in de lucht, maar omdat we in Oekraïne zien hoe cruciaal ze nog altijd zijn voor de gevechtskracht. Niet voor niets heeft dit kabinet zelf in internationaal verband de schouders gezet onder de levering van tanks en pantservoertuigen aan Oekraïne.

  • Mijn vraag is dus: gaat Nederland hier werk van maken, zo snel mogelijk?

Concreet vernamen we over de ontwikkeling van een Europese alliantie voor een nieuwe productielijn voor Leopard-tanks van het type A8 door het Duitse KMW en Rheinmetall.

  • Wil de staatssecretaris participatie hierin verkennen, en de Kamer hierover nader informeren?

Maritieme patrouillecapaciteit
Het vorige debat heb ik gepleit voor een maritieme patrouillecapaciteit in aanvulling op de varende capaciteiten, en dat doe ik vandaag weer. Het is voor een maritieme handelsnatie als Nederland, met veel infrastructuur en grote economische- en politieke belangen op en onder het zeeoppervlak, ongehoord dat we zo’n capaciteit niet hebben en ook niet lijken te willen verkennen. Terwijl de NAVO twee weken geleden juist een nieuw Maritiem Centrum heeft aangekondigd voor de bescherming van onderzeese kritieke infrastructuur.

  • Wil de staatssecretaris onderzoeken of een maritieme patrouillecapaciteit niet naadloos op dit initiatief zou aansluiten?