14 april 2020

Schriftelijke vragen over abortus en corona

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Kees van der Staaij aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een opiniestuk van Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven, dat op 11 april gepubliceerd werd door het Reformatorisch Dagblad.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van VWS over het bericht ‘Onbegrijpelijke concurrentie rond abortus'.
1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Onbegrijpelijke concurrentie rond abortus’?
2. Klopt het dat buitenlandse vrouwen op dit moment nog steeds toegang hebben tot Nederlandse abortusklinieken? Waarom wordt dit met het oog op besmettingsrisico’s niet onmogelijk gemaakt?
3. Welke maatregelen hebben abortusklinieken genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
4. Overweegt u, of heeft u op enig moment overwogen om de capaciteit (personeel, beschermingsmiddelen, etc.) van de abortusklinieken in te zetten in de strijd het coronavirus?
5. Klopt het dat diverse abortusklinieken op dit moment geen spreekuur meer houden? Hoe wordt gewaarborgd dat nog steeds het gesprek wordt gevoerd over de keuze (voor alternatieven) voor abortus?
6. Erkent u dat de coronacrisis geen reden vormt om bestaande abortuswet- en regelgeving niet in acht te nemen, waaronder de bedenktijd?
7. Kunt u bevestigen dat de huidige omstandigheden voor u geen aanleiding vormen om de abortuspil vrij verkrijgbaar te stellen?
8. Welke maatregelen heeft u genomen opdat ook onder de huidige omstandigheden hulp kan worden geboden aan onbedoeld zwangere vrouwen, zoals huisvesting, materiële of financiële ondersteuning?
9. Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen, zoals activiteiten van de GGD-en, gastlessen op scholen en keuzehulpgesprekken?