4 juli 2022

Schriftelijke vragen over betaalrekening voor Oekraïners

Vorige week stelde SGP-Kamerlid Chris Stoffer schriftelijke vragen aan minister Kaag van Financiën over het bericht dat veel Oekraïense vluchtelingen geen Nederlandse bankrekening kunnen openen.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Nog steeds problemen bankrekeningen Oekraïners: nu heeft één ambtenaar een oplossing’?
  2. Herkent u het beeld dat veel Oekraïense vluchtelingen geen bankrekening kunnen openen, doordat zij niet het juiste paspoort hebben, en zo ja, heeft u inzicht in de mate waarin dit voorkomt?
  3. Bent u het eens dat het openen van een bankrekening voor alle Oekraïense vluchtelingen mogelijk moet zijn, zodat zij bijvoorbeeld ook een arbeidsrelatie kunnen aangaan?
  4. Waarom is een biometrisch nog steeds nodig voor het openen van een bankrekening, terwijl dat voor bijvoorbeeld een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer nodig is?
  5. Op welke wijze kunnen belemmeringen worden weggenomen, zodat alle Oekraïense vluchtelingen, ook degenen zonder biometrisch of anderszins ongeldig paspoort, een Nederlandse betaalrekening kunnen openen?
  6. Hoe gaat u, samen met betrokkenen zoals de banken, DNB en de Betaalvereniging, deze belemmeringen wegnemen?
  7. Herinnert u uw toezegging in de brief van 19 april jl. dat ‘eventuele knelpunten in de uitvoering zo snel mogelijk gezamenlijk aangepakt kunnen worden’, en bent u in dat licht bereidt zo snel mogelijk, samen met stakeholders, het geschetste probleem op te lossen?
  8. Kunnen Oekraïense vluchtelingen die jonger zijn dan 18 jaar ook een bankrekening openen, en zo nee, bent u bereidt dit wel mogelijk te maken?