25 november 2021

Schriftelijke vragen over Digitaal Stelsel Omgevingswet

De SGP maakt zich grote zorgen over de betrokkenheid van het mkb bij het ontwikkelen en testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ondernemers zouden al vanaf 1 juli 2022 moeten gaan werken met de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel. Mkb-brancheorganisaties blijken tot nu toe echter maar beperkt betrokken te zijn. En wat ze zien, valt vies tegen. Veel inhoud ontbreekt nog en het is er niet eenvoudiger op geworden. De SGP trekt aan de bel en heeft Kamervragen gesteld. Het is hoog tijd dat het mkb-brancheorganisaties, maar ook mkb-ondernemers, beter betrokken worden bij het ontwikkelen en testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

  1. Heeft u kennisgenomen van het signaal van de Koninklijke Metaalunie dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) nog nauwelijks betrokken is bij het testen en ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)1?
  2. Klopt het dat de Metaalunie in eerste instantie als enige mkb-brancheorganisatie heeft meegedaan aan meerdere pilots op DSO-deelgebieden?
  3. Worden inmiddels andere mkb-brancheorganisaties betrokken bij het testen en ontwikkelen van het DSO?
  4. Wat gaat u doen om het mkb de komende tijd beter te betrekken bij het testen van het DSO?
  5. Gaat u ook brancheorganisaties uit de agrarische sector betrekken bij het testen en ontwikkelen van het DSO?
  6. Hoe waardeert u het signaal dat veel belangrijke inhoud nog niet in het DSO stond en dat wat er wel in stond vaak niet functioneerde of niet goed te vinden was?
  7. Op welke wijze geeft u invulling aan de door de Kamer gevraagde onafhankelijke mkb-toets bij het DSO (motie Bisschop c.s., Kamerstuk 34986 nr. 59)?
  8. Welke stappen gaat u nog zetten om ervoor te zorgen dat er tijdig een voor het mkb gebruiksvriendelijk DSO klaarstaat?

 

1: BeleidsVisie, ledenblad Koninklijke Metaalunie, oktober 2021; ‘Zonder goed functionerend DSO geen invoering Omgevingswet’